Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynki zagraniczne

Duński eksport choinek

05.01.2017 | ROLNO-SPOŻYWCZA | DANIA

Wartość duńskiego eksportu choinek przekroczyła w ub.r. 650 mln DKK, czyli wyniosła ok. 12 mln USD. W tym kraju istnieje ok. 3,5 tys. szkółek, w których rośnie 12 mln jodeł i innych drzew ozdobnych. Największą popularnością duńskie choinki cieszą się w Niemczech.

Wzrost chińskich inwestycji bezpośrednich za granicą

22.12.2016 | FINANSOWA | CHINY

Według najnowszych danych ministerstwa handlu ChRL, w ciągu pierwszych 8 miesięcy br. wartość chińskich inwestycji bezpośrednich w sektorach niefinansowych wyniosła 883 mld CNY, czyli ok. 130 mld USD. Oznaczało to wzrost aż o 53,7 proc. w zestawianiu z tym samym okresem ub.r.

Silny spadek produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Brazylii

21.12.2016 | TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW GUMOWYCH | BRAZYLIA

Według danych brazylijskiego stowarzyszenia producentów wyrobów z tworzyw sztucznych (ABIPLAST - Associação Brasileira da Indústria do Plástico), w pierwszej połowie 2016 r. odnotowano 13,5 proc. spadek produkcji takich towarów, do poziomu 32,7 mld BRL. Jedyną firmą, która w tym okresie zarejestrowała wzrost był...

W Belgii spada popyt na mleko

20.12.2016 | ROLNO-SPOŻYWCZA | BELGIA

Według branżowego portalu internetowego infolait.be, w ciągu ostatnich 35 lat w Belgii nastąpił aż 50-proc. spadek spożycia mleka: z 76 l per capita w 1980 r. do 50 l w 2015 r. Jeszcze większe zapotrzebowanie na mleko rejestrowano w tym kraju w połowie zeszłego roku. Szacowano je na prawie 100 l rocznie w przeliczeniu na...

Prognoza dla światowego rynku komercyjnych urządzeń chłodniczych

19.12.2016 | POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | ŚWIAT

Globalny popyt na komercyjne urządzenia chłodnicze powinien wzrosnąć z 36,6 mld USD w 2015 r. do 61,4 mld USD w 2021 r. Oznaczałoby to, że skumulowany roczny wskaźnik wzrosty (CAGR) tego rynku wyniesie w tym okresie nieco ponad 9 proc. Prognozę taką zawiera najnowszy raport przygotowany przez firmę badawczą Zion Market Research...

Słabsza dynamika w węgierskim budownictwie

02.12.2016 | BUDOWLANA | WĘGRY

W 2015 r. wartość produkcji węgierskiego budownictwa zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 3 proc. (w 214 r. tempo wzrostu wyniosło 13,5 proc.), przy czym wartość prac przy wznoszeniu nowych budynków podskoczyła o 4,8 proc., a budownictwa infrastrukturalnego, prac remontowych i innych budowlano-montażowych – tylko o...

Rynek mebli w Danii

01.12.2016 | MEBLARSKA | DANIA

Rozwój duńskiego przemysłu meblarskiego w ostatnich dziesięcioleciach koncentrował się na produkcji wyrobów należących do średniego i wyższego segmentu cenowego oraz promocji nowych rozwiązań z dziedziny wzornictwa. Konsekwencją były relatywnie wysokie koszty robocizny ponoszone przez przedsiębiorstwa tej branży przy niższej...

Sektor farmaceutyczny we Francji

30.11.2016 | FARMACEUTYCZNA | FRANCJA

Francja jest największym producentem farmaceutyków w Unii Europejskiej oraz trzecim pod względem wielkości eksporterem tychże wyrobów w skali świata. W tym kraju funkcjonuje ok. 300 firm wytwarzających farmaceutyki, o wartości ponad 30 mld euro rocznie, oraz 250 przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji wyrobów...

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość