Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Pracownia Badań Rynków Zagranicznych, właściciel portalu pbrz.pl szanuje prywatność swoich użytkowników, dlatego publikuje ten dokument, w którym wyjaśnia sposób zbierania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych.

 

Rejestracja użytkowników

Rejestracja użytkowników wymagana jest jedynie w celach dokonania zakupu jednego z opracowań Pracowni Badań Rynków Zagranicznych. W procesie rejestracji zbierane są dane dotyczące realizacji zamówienia, taki jak Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz dodatkowo w celu wystawienia Rachunku, nazwa firmy, adres oraz numer NIP. Dzięki rejestracji użytkownik, na swoim koncie po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich zakupionych wcześniej opracowań Pracowni Badań Rynków Zagranicznych.

Dane zbierane w trakcie korespondencji z Państwem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytania.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Pracownia Badań Rynków Zagranicznych nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Kontakt ze strony Pracowni Badań Rynków Zagranicznych

Jeżeli dokonali Państwo zakupu jednego z opracowań Pracowni Badań Rynków Zagranicznych otrzymają Państwo od nas e-maile dotyczące transakcji. W przypadku podania w formularzu rejestracyjnym numeru telefony Pracownia Badań Rynków Zagranicznych zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego w pilnych sprawach związanych z transakcją.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych Pracownia Badań Rynków Zagranicznych będzie przesyłać takie informacje na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 

Wgląd do danych osobowych i ich zmiana

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych i ich zmiany oraz usunięcia. Edycja danych możliwa po kontakcie z firmą PBRZ.

 

Dane zbierane automatycznie

Na portalu pbrz.pl automatycznie zbierane są dane o każdym odwiedzającym portal. Dane te mają charakter statystyczny i nie można na ich podstawie wskazać konkretnej osoby.

 

Zmiany polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu pbrz.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o kontakt:

biuro@pbrz.pl

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość