Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Plan Rozwoju Eksportu

Zapytania prosimy kierować na adres

biuro@pbrz.pl

Dla wielu firm, w tym również małych i średnich, a nawet o skali mikro, eksport jest jednym ze sposobów na rozwój, wzrost przychodów i uniezależnienie się od jednego, często kapryśnego rynku lokalnego. Właśnie do tych niewielkich przedsiębiorstw, które albo jeszcze nie zaczęły działalności na rynkach zagranicznych, albo prowadzą ją ciągle w znikomym stopniu, skierowany jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 „Paszport do Eksportu”. Jego celem jest wsparcie finansowe - ze środków europejskich - działań polskich przedsiębiorstw zmierzających do wzrostu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, wzmocnienia powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

 O przyznanie środków w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka „Paszport do eksportu” ubiegać się mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których sprzedaż zagraniczna w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PO IG 6.1 stanowił mniej niż 30% w całkowitej sprzedaży firmy. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie przez przedsiębiorstwo Planu Rozwoju Eksportu.

W obecnej formule przedsiębiorstwa ubiegające się o dotacje w ramach działania 6.1. „Paszport do eksportu” przed złożeniem wniosku o dofinansowanie musza zlecić zewnętrznej firmie przygotowanie strategii eksportowej zgodnej z wymogami PARP, zwanej Planem Rozwoju Eksportu.

Wybór firmy doradczej przygotowującej takie opracowanie następuje w formie i na podstawie warunków uznanych przez przedsiębiorcę za najważniejsze. PARP nie podaje obecnie żadnych warunków dotyczących konkursu ofert, oznacza to, że mogą Państwo w dowolnej chwili rozpocząć współpracę z firmą która w największym stopniu spełnia Państwa oczekiwania. Z tego powodu tak ważny jest dobór zewnętrznej firmy doradczej, która przygotuje dla Państwa Plan Rozwoju Eksportu.

Pracownia Badań Rynków Zagranicznych, przygotowująca codzienny serwis informacyjny obejmujący wszystkie branże gospodarki światowej oraz opracowująca szczegółowe analizy i raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych, wykona na Państwa zlecenie profesjonalny Plan Rozwoju Eksportu, zawierający wszystkie, wymienione poniżej. wymagane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości punkty.

Badanie zagranicznych rynków stanowi trzon  naszych działań biznesowych, w związku z tym jesteśmy doskonale przygotowani do przeprowadzenia analiz nawet najbardziej niszowych branż.

Nasza wiedza, doświadczenie i kontakty z rynkami zagranicznymi pomogą w realizacji Państwa zamierzeń dotyczących rozwoju firmy poprzez wzrost eksportu.

 Wykonywane przez nas Plany Rozwoju Eksportu zawierają następujące elementy:

 1. Informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu,

2. Opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy,

3. Opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej,

4. Opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych,

5. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport,

6. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych,

7. Opis celów i strategii eksportowej,

8. Rekomendację rozwoju działalności eksportowej,

9. Wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch z następujących działań do realizacji przez przedsiębiorcę, w tym co najmniej jednego ze wskazanych w pkt. c-f:

a) Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,

b) Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,

c) Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,

d) Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,

e) Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

f) Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych,

10. Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii,

11. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Wybierając naszą firmę do przygotowania Planu Rozwoju Eksportu mogą być Państwo pewni, że usługa będzie wykonana profesjonalnie. Gdyby jednak zdarzyło się, że Regionalna  Instytucja Finansująca nie przyjmie przygotowany przez nas PRE, wówczas gwarantujemy zwrot pieniędzy.

W trakcie opracowywania Planu Rozwoju Eksportu opieramy się na rozległej wiedzy naszego zespołu. Ponadto zbieramy informacje na temat rynków docelowych z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody Delfickiej (wywiady indywidualne) z udziałem wcześniej wyselekcjonowanych ekspertów. Ponadto w ramach opracowania Planu Rozwoju Eksportu przeprowadzamy analizę sytuacji finansowej firmy , a wybór rynków docelowych następuje na podstawie uznawanej na świecie metody segmentacji rynków PEST.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość