Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Stopka redakcyjna

Adres Wydawcy:
Pracownia Badań Rynków Zagranicznych
ul. Villardczyków 1/19 02-798 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Villardczyków 1/19 02-798 Warszawa

Redaktor Naczelny:
Janusz Brzozowski

Numer ISSN:
2084-2457

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość