Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Oferta i usługi

Zapytania prosimy kierować na adres

biuro@pbrz.pl

Zajmujemy się kompleksowym badaniem rynków zagranicznych pod kątem możliwości i sposobów zwiększenia eksportu oraz rozwoju współpracy na tych rynkach.

Wykonujemy na zamówienie:

  • raporty marketingowe na temat rynków branżowych w wybranych krajach świata
  • ekspertyzy dotyczące zjawisk i tendencji na rynkach zagranicznych w poszczególnych sektorach
  • analizy popytu, podaży, cen, zmian preferencji klientów, funkcjonowania systemu dystrybucji, sprzedaży itp.
  • analizy konkurencji
  • badania zmian wielkości eksportu i importu wybranych wyrobów
  • identyfikacje możliwości ekspansji eksportowej
  • analizy typowych dla danych krajów sposobów promocji

Ponadto opracowujemy "Plany rozwoju eksportu" na potrzeby Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Paszport do Eksportu".

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość