Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynki zagraniczne

Rynek tkanin technicznych w Belgii

29.08.2016 | TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | BELGIA

W 2015 r. łączne obroty 120 belgijskich przedsiębiorstw wytwarzających tkaniny techniczne wyniosły 2,2 mld euro. Oznaczało to wzrost o 1 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim. Udział tkanin technicznych w wartości dodanej całego belgijskiego sektora tekstylnego ocenia się na 40 proc. Na eksport przeznacza się w tym kraju aż...

Światowy rynek przyrządów ortopedycznych

26.08.2016 | POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | ŚWIAT

Wartość eksportu przyrządów ortopedycznych w skali globalnej przekracza 52 mld USD. Największym eksporterem są Stany Zjednoczone, na które przypada 23 proc. globalnego wywozu tych produktów. Kolejne miejsca zajmują: Szwajcaria – 11 proc., Irlandia – 11 proc., Niemcy – 9,6 proc., Holandia - 7,2 proc., Francja – 5,7 proc., Belgia...

Poprawa w czeskim przemyśle tekstylnym

19.08.2016 | TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | CZECHY

Po długim okresie kryzysu, wywołanego jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku przez silny wzrost taniego importu z państw azjatyckich, czeski przemysł tekstylny przeżywa obecnie renesans. Miejscowe firmy notują wyraźny wzrost sprzedaży, głównie na rynek krajowy. Tempo wzrostu byłoby zapewne jeszcze wyższe, gdyby nie napięta...

Montownie pojazdów i wytwórnie silników samochodowych w UE

18.08.2016 | MOTORYZACYJNA | UE

Jak wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA), w 2015 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej funkcjonowało 225 zakładów wytwarzających samochody i silniki do pojazdów. Najwięcej (42) było ich w Niemczech. Na następnych miejscach znalazły się: Wielka Brytania – 33, Francja – 33, Włochy – 25,...

Perspektywy światowego rynku maszyn pakujących

17.08.2016 | MASZYNOWA | ŚWIAT

W 2015 r. wartość rynku maszyn pakujących w skali globalnej wyniosła 40,7 mld USD, natomiast w 2021 r. powinna dojść do 54,4 mld USD. Oznaczałoby to, że w ciągu najbliższych 5 lat skumulowana roczna stopa wzrostu tego rynku wyniesie prawie 5 proc. Do grupy największych graczy tego rynku zaliczają się: Bosch, EDL Packaging...

BIZ w Białorusi

16.08.2016 | FINANSOWA | BIAŁORUŚ

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Białorusi w pierwszej połowie br. (bez sektora bankowego) wyniosła 3,9 mld USD. Stanowiło to 83 proc. wszystkich inwestycji dokonanych w gospodarkę białoruską przez podmioty zagraniczne. Ponad 50 proc. ogólnej kwoty BIZ przypadło na Rosję, 20,5 proc.- na Wielką Brytanię i 7,5...

Najwięksi na świecie producenci opon

12.08.2016 | TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW GUMOWYCH | ŚWIAT

Według portalu statystycznego Statista, w roku finansowym 2015 r. liderem w skali globu pod względem wartości produkcji opon był japoński Brigestone – 27,1 nld USD. Chociaż kolejne miejsca zajęły firmy z Europy i USA, to jednak wśród kilkunastu największych przedsiębiorstw tej branży dominowały przedsiębiorstwa azjatyckie:...

Niemiecki rynek wyrobów medycznych

09.08.2016 | FARMACEUTYCZNA | NIEMCY

Aż 95 proc. firm niemieckich firm wytwarzających instrumenty i akcesoria medyczne zalicza się do kategorii przedsiębiorstw małych i średnich. Są wśród nich również spółki wchodzące w skład wielkich grup przemysłowych. W sumie w sektorze tym funkcjonuje ok. 1200 przedsiębiorstw małych i średnich, zatrudniających 125 tys. osób,...

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość