Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek tkanin technicznych w Belgii

29.08.2016 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: BELGIA

W 2015 r. łączne obroty 120 belgijskich przedsiębiorstw wytwarzających tkaniny techniczne wyniosły 2,2 mld euro. Oznaczało to wzrost o 1 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim.

Udział tkanin technicznych w wartości dodanej całego belgijskiego sektora tekstylnego ocenia się na 40 proc. Na eksport przeznacza się w tym kraju aż 70 proc. miejscowej produkcji omawianych wyrobów.

Przy produkcji tkanin technicznych zatrudnionych jest w Belgii 7600 pracowników.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość