Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Niemiecki rynek wyrobów medycznych

09.08.2016 | Autor: PBRZ | Branża: FARMACEUTYCZNA | Kraj: NIEMCY

Aż 95 proc. firm niemieckich firm wytwarzających instrumenty i akcesoria medyczne zalicza się do kategorii przedsiębiorstw małych i średnich. Są wśród nich również spółki wchodzące w skład wielkich grup przemysłowych. W sumie w sektorze tym funkcjonuje ok. 1200 przedsiębiorstw małych i średnich, zatrudniających 125 tys. osób, oraz 11300 firm mikro z łącznym personelem ocenianym na 75 tys. pracowników.

Do grupy liderów tego rynku – obok 3 firm krajowych (Siemens, B.Braun i Fresenius) – należą również dobrze umocowane na nim takie przedsiębiorstwa zagraniczne jak: holenderki Philips, japońskie Hitachi i Toshiba czy amerykańskie GE Healthcare Technologies, Medtronic, Agilent, 3M Healthcare, Hollister, Johnson & Johnson i Medline.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość