Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Poprawa w czeskim przemyśle tekstylnym

19.08.2016 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: CZECHY

Po długim okresie kryzysu, wywołanego jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku przez silny wzrost taniego importu z państw azjatyckich, czeski przemysł tekstylny przeżywa obecnie renesans. Miejscowe firmy notują wyraźny wzrost sprzedaży, głównie na rynek krajowy. Tempo wzrostu byłoby zapewne jeszcze wyższe, gdyby nie napięta sytuacja w wielu państwach Bliskiego Wschodu i Afryki, stanowiących liczące się rynki zbytu na czeskie wyroby tekstylne.

Najważniejszymi kierunkami eksportu są jednak kraje Unii Europejskiej (głównie Niemcy, Włochy i Polska), a także USA.

W 2015 r. całkowite obroty czeskich firm tego sektora przemysłu osiągnęły poziom 52 mld CZK, czyli prawie 2 mld euro. Był to wynik najlepszy od 2009 r. Tendencję wzrostową potwierdzają również rezultaty z pierwszych miesięcy br.

Czeski przemysł tekstylny zatrudniał w ub.r. w sumie ok. 22 pracowników (wzrost o 2,8 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim). Brak siły roboczej jest jednym hamulców szybszego tempa rozwoju tego przemysłu u naszych południowych sąsiadów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość