Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Duński eksport choinek

05.01.2017 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: DANIA

Wartość duńskiego eksportu choinek przekroczyła w ub.r. 650 mln DKK, czyli wyniosła ok. 12 mln USD. W tym kraju istnieje ok. 3,5 tys. szkółek, w których rośnie 12 mln jodeł i innych drzew ozdobnych. Największą popularnością duńskie choinki cieszą się w Niemczech.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość