Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek mebli w Danii

01.12.2016 | Autor: PBRZ | Branża: MEBLARSKA | Kraj: DANIA

Rozwój duńskiego przemysłu meblarskiego w ostatnich dziesięcioleciach koncentrował się na produkcji wyrobów należących do średniego i wyższego segmentu cenowego oraz promocji nowych rozwiązań z dziedziny wzornictwa. Konsekwencją były relatywnie wysokie koszty robocizny ponoszone przez przedsiębiorstwa tej branży przy niższej wydajności, zwłaszcza w zestawieniu z producentami nastawionymi na produkcję masową.

Chcąc podjąć walkę konkurencyjną, wiele duńskich firm w tej sytuacji zdecydowało się na przeniesienie części swojej produkcji do krajów o niższych kosztach wytwarzania i oferujących tańsze wyroby. Można tu wymienić takie kraje jak: Chiny, Indie, Wietnam,, Malezja czy Słowacja.

W efekcie nastąpił spadek liczby zatrudnionych w duńskim przemyśle meblarskim z 23 tys. 20 lat temu do zaledwie 9 tys. obecnie. Nie oznacza to jednak, że ta gałąź przemysłu straciła znaczenie w duńskiej gospodarce. Funkcjonuje w niej w dalszym ciągu ok. 300 przedsiębiorstw, a łączna wartość ich produkcji w 2015 r. osiągnęła poziom 2,4 mld USD. Aż 92 proc. tejże produkcji trafiło na eksport.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość