Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Słabsza dynamika w węgierskim budownictwie

02.12.2016 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: WĘGRY

W 2015 r. wartość produkcji węgierskiego budownictwa zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 3 proc. (w 214 r. tempo wzrostu wyniosło 13,5 proc.), przy czym wartość prac przy wznoszeniu nowych budynków podskoczyła o 4,8 proc., a budownictwa infrastrukturalnego, prac remontowych i innych budowlano-montażowych – tylko o 1,6 proc. Rok wcześniej wskaźniki były wyższe: wyniosły odpowiednio 4,2 proc. i 23,3 proc.

Główną przyczyną osłabienia dynamiki w węgierskim budownictwie był głęboki spadek tempa wzrostu nakładów inwestycyjnych w krajowej gospodarce.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość