Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynki zagraniczne

Spada tempo wzrostu szwedzkiego budownictwa

07.06.2016 | BUDOWLANA | SZWECJA

W ciągu najbliższych 5 lat powinna utrzymać się zwyżkowa tendencja produkcji budowlanej w Szwecji, ale tempo tego wzrostu ma być coraz niższe. Jeśli bowiem w 2015 r. wyniosło ono 11,2 proc., to - jak prognozuje firma BMI - w 2016 r. obniży się ono do 6,3 proc., a w roku następnym – do 5,8 proc. Nieznacznego przyspieszenia...

Coraz szybszy wzrost światowego rynku farmaceutyków

03.06.2016 | FARMACEUTYCZNA | ŚWIAT

W 2015 r. obroty farmaceutykami w skali świata zwiększyły się o 8,9 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim i osiągnęły poziom 1069 mld USD. Według dorocznego raportu firmy IMS Health, szybkie tempo wzrostu utrzyma się w następnym 5-leciu. Powinno być ono 2-krotnie szybsze niż w latach 2010-15. W efekcie, w 2020 r. wartość...

Ceny eksportowe norweskiego łososia

01.06.2016 | ROLNO-SPOŻYWCZA | NORWEGIA

W ostatnim tygodniu maja w porównaniu z poprzednim okresem 7-dniowym nastąpił w Norwegii aż 12,6- proc. spadek cen eksportowych świeżego łososia hodowlanego. Według urzędu statystycznego tego kraju cena ta wyniosła średnio 57,4 NOK/kg. W zestawieniu jednak z cenami sprzed 12 miesięcy obecnie są one obecnie dość wysokie. Rok...

Światowy rynek urządzeń zabezpieczających

25.05.2016 | NOWYCH TECHNOLOGII | ŚWIAT

Według firmy badawczej Technavio, wydatki dużych światowych firm na urządzenia zabezpieczające w najbliższych latach będą rosły o ponad 12 proc. rocznie i w 2020 r. dojdą do poziomu 57,5 mld USD. Przedsiębiorstwa te mają największy, dochodzący do 45 proc., udział w globalnym rynku takich urządzeń. Głównym czynnikiem powodującym...

Prognoza dla światowego rynku małych elektrowni wodnych

24.05.2016 | MASZYNOWA | ŚWIAT

W latach 2015-23 moce zainstalowane w małych elektrowniach wodnych w skali świata powinny wzrastać o prawie 3 proc. rocznie, by w końcu prognozowanego okresu osiągnąć poziom 164,65 GW. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Transparency Market Research, zdecydowanie największa część globalnego rynku przypadać będzie na...

Finlandia światowym liderem w utylizacji opakowań

13.05.2016 | OPAKOWANIOWA | FINLANDIA

Prawie 93 proc. plastikowych butelek, 95 proc. puszek aluminiowych i 90 proc. opakowań szklanych podlega w Finlandii przetworzeniu. Daje to temu krajowi pierwsze miejsce na świecie. Każdego roku Finowie poddają procesowi utylizacji ok. 1,7 mld butelek, 17 tys. ton puszek aluminiowych, 13 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych i...

Rekord czeskich piwowarów

11.05.2016 | ROLNO-SPOŻYWCZA | CZECHY

W 2015 r. produkcja piwa w Czechach przekroczyła granicę 20 mln hl, co oznaczało wzrost o 2,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a zarazem najlepszy wynik w historii krajowego piwowarstwa. >Jak podkreśla gazeta Rudé právo, spożycie złocistego napoju u naszych południowych sąsiadów utrzymało się w ub.r. na poziomie z...

Rynek wody butelkowanej w Bułgarii

10.05.2016 | ROLNO-SPOŻYWCZA | BUŁGARIA

W 2015 r. w Bułgarii sprzedano 650 mln l butelkowanej wody pitnej, w większości mineralnej. Według krajowej federacji konsumentów, znaczna część (ok. 200 mln l) butelek z wodą nie zawierała niezbędnych dla konsumentów informacji m.in. na temat źródła pochodzenia napoju W miejsce tego podawano bardziej ogólne dane o regionach...

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość