Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Spada tempo wzrostu szwedzkiego budownictwa

07.06.2016 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: SZWECJA

W ciągu najbliższych 5 lat powinna utrzymać się zwyżkowa tendencja produkcji budowlanej w Szwecji, ale tempo tego wzrostu ma być coraz niższe. Jeśli bowiem w 2015 r. wyniosło ono 11,2 proc., to - jak prognozuje firma BMI - w 2016 r. obniży się ono do 6,3 proc., a w roku następnym – do 5,8 proc. Nieznacznego przyspieszenia oczekuje się w 2018 r. (do 6,7 proc.), jednak już w 2019 r. tempo wzrostu spadnie ponownie do 5,9 proc., a w kolejnych dwóch latach jeszcze bardziej – do 4,2 proc. w 2020 r. i 2,5 proc. w 2021 r.

Wartość produkcji budowlanej w Szwecji w 2015 r. przekroczyła poziom 238 mld SEK (ok. 25,5 mld euro), natomiast do 2021 r. powinna wzrosnąć do 359 mld SEK.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość