Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynki piwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Cena: 4800zł

24 listopad 2013 | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Wydanie: 2013

Raport marketingowy na temat zagranicznych rynków piwa jest kolejną branżową publikacją PBRZ wychodzącą naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem produkcji i sprzedaży poprzez wzrost eksportu.

Prezentowane opracowanie zawiera pogłębioną analizę stanu aktualnego i perspektyw rozwojowych rynku piwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno członków Unii Europejskiej jak i znajdujących się poza nią. Dostarcza informacje niezbędne przy podejmowaniu decyzji w sprawie zagranicznej ekspansji w branży piwnej w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech.

W szczególności raport odpowiada na pytania o:

- wielkość i dynamikę produkcji piwa w analizowanych krajach,

- strukturę i sezonowość produkcji,

- wielkość i dynamikę konsumpcji piwa,

- wielkość sprzedaży w podziale regiony i poszczególne rodzaje piwa,

- strukturę cenową rynków piwa,

- stosowane opakowania na ten napój,

- warunki dostępu do analizowanych rynków,

- wielkości importu piwa (dynamika, struktura geograficzna),

- wielkości eksportu (dynamika, struktura geograficzna),

- otoczenie konkurencyjne (czołowi producenci, eksporterzy, importerzy),

- najważniejsze lokalne marki piwa,

- perspektywy i prognozy rozwoju rynków piwa,

- propozycje strategii wejścia i działania na rynkach piwa analizowanych krajów,

- ogólne warunki funkcjonowania (dane i wskaźniki makroekonomiczne, klimat gospodarczy i inwestycyjny, siła nabywcza ludności, potencjał konsumpcyjny itp.).

Raport o zagranicznych rynkach piwa warto kupić, bo dzięki temu uzyskuje się:

- kompletny opis sytuacji branży w 6 krajach regionu, występujących w niej tendencji, zmian modeli konsumpcji, przepisów i warunków działania,

- porównanie wielkości poszczególnych rynków i perspektyw rozwojowych,

- identyfikację korzyści z wejścia i funkcjonowania na tych rynkach,

- wybór strategii marketingowych,

- oszczędność czasu i pieniędzy, jakie w innym przypadku należałoby przeznaczyć na uzyskanie niezbędnych informacji rynkowych.

Prezentowany raport składa się z 6 części, z których każda poświęcona jest rynkowi piwa w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie opracowane są w identycznym układzie tematycznym.

Publikacja liczy 262 str., zawiera 109 tabel i 90 wykresów.

Raport jest do nabycia w całości w cenie 4.800 PLN, ale można też dokonać zakupu poszczególnych jego rozdziałów w cenie 900 PLN każdy.

 

Rozdział 1. Raport - rynek piwa w Rosji

Rozdział 2. Raport - rynek piwa na Ukrainie

Rozdział 3. Raport - rynek piwa na Białorusi

Rozdział 4. Raport - rynek piwa na Węgrzech

Rozdział 5. Raport - rynek piwa w Rumunii

Rozdział 6. Raport - rynek piwa w Bułgarii

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość