Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek mebli mieszkaniowych i biurowych w wybranych krajach UE

Cena: 3240zł

28 marzec 2011 | Branża: MEBLARSKA | Wydanie: 2011

Meble są od wielu już lat jedną z najważniejszych polskich specjalności eksportowych. Wartość tego eksportu (w skład którego wchodzą zarówno meble mieszkaniowe, biurowe, jak i ogrodowe, wyposażenia hoteli, szpitali, zakładów pracy, części do mebli, fotele samochodowe, samolotowe itp.) wynosi ok. 5 mld euro. Ponad połowa tej kwoty (ok. 2,5-2,7 mld euro, zależnie od roku) przypada na same meble mieszkaniowe i biurowe.

Zdecydowana większość polskich mebli mieszkaniowych i biurowych eksportowana jest do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Na kraje te przypada 86 proc. całego polskiego eksportu mebli tego typu. W kryzysowym 2009 r. było to 2,2 mld euro, a rok później – według wstępnych danych – ponad 2,3 mld euro.

37

Polska jest trzecim największym (po Włoszech i Niemczech) eksporterem mebli mieszkaniowych i biurowych wśród krajów UE. Jej udział w całym unijnym eksporcie tego rodzaju mebli wynosi ponad 12 proc. Na Włochy i Niemcy przypada po ponad 20 proc. O przewadze tej trójki państw najlepiej świadczy fakt, że czwarty eksporter UE, Francja, ma już tylko 5-proc. udział w całkowitym unijnym eksporcie.

Polscy producenci mebli mieszkaniowych i biurowych zaliczają się również do czołówki dostawców tych produktów na rynki pozostałych krajów Unii Europejskiej. Przypada na nich ponad 13 proc. unijnego importu tych produktów oraz blisko 5,5 proc. łącznego rynku mebli mieszkaniowych i biurowych 27 państw członkowskich UE.

Rynki mebli mieszkaniowych i biurowych większości państw unijnych należy uznać za rynki dojrzałe. Wartość i wolumen sprzedaży zmieniają się z roku na rok w stosunkowo niewielkim stopniu. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje kryzysowe, takie jakie miały miejsce w 2009 r. Wskutek głębokiej recesji gospodarczej, załamania popytu konsumpcyjnego, wzrostu bezrobocia, spadku dochodów dyspozycyjnych ludności oraz utrudnień w dostępie do kredytów, wartość unijnego rynku mebli mieszkaniowych i biurowych zmniejszyła się o 17,5 proc: z nieco ponad 50 mld euro w 2008 r. do 41,5 mld euro w roku następnym.

39

W podobnej skali spadła również w Unii Europejskiej produkcja mebli mieszkaniowych i biurowych. Jeśli w 2008 r. wynosiła ona 49 mln euro (licząc w cenach producentów), to w 2010 r. obniżyła się ona do niecałych 41 mld euro.  Wstępne dane za 2010 r. wskazują jednak na ponowny wzrost zarówno produkcji jak i sprzedaży. W przypadku większości krajów oznacza to powrót do sytuacji sprzed 2 lata, a więc okresu przedkryzysowego.

Zdecydowanym liderem wśród zagranicznych odbiorców polskich mebli mieszkaniowych i biurowych tradycyjnie już są Niemcy. Jest to nie tylko największy, najbardziej chłonny unijny rynek, ale na dodatek najbliższy geograficznie. Wielką rolę odgrywa również fakt, że to niemieckie firmy meblarskie dominowały wśród zagranicznych inwestorów, którzy – zwłaszcza w ostatniej dekadzie poprzedniego wieku - licznie w tej roli pojawili się w Polsce.   

Na Niemcy przypada blisko połowa wartości naszej sprzedaży mebli mieszkaniowych i biurowych do krajów UE oraz ponad 40 proc. całkowitego polskiego eksportu tego rodzaju mebli. Na drugim miejscu jest Francja z udziałem blisko 10 proc. eksportu do UE, a na trzecim -  Czechy –5 proc.

Oprócz tych trzech krajów szczególnie interesującym rynkiem w ostatnim czasie staje się Hiszpania. Według wstępnych danych za 2010 r., polski eksport mebli mieszkaniowych i do tego kraju zwiększył się ponad 2-krotnie. Polskie firmy są konkurencyjne cenowo na tamtejszym rynku m.in. dzięki wciąż niższym niż w Hiszpanii kosztom produkcji. Oferują przy tym dość wysokiej jakości wyroby. Hiszpańscy klienci, poszukując produktów dobrych, ale relatywnie  tanich, decydują się na zakupy mebli „Made in Poland”.

 

Pragniemy Państwu zaoferować raport:

Rynek mebli mieszkaniowych i biurowych w wybranych krajach UE

który można zamówić w pełnej wersji (z 10 proc. rabatem) w ramce u góry tej strony lub poszczególne rozdziały, z których się składa:

Rozdział 1. Niemiecki rynek mebli mieszkaniowych i biurowych

Rozdział 2. Francuski rynek mebli mieszkaniowych i biurowych

Rozdział 3. Czeski rynek mebli mieszkaniowych i biurowych

Rozdział 4. Hiszpański rynek mebli mieszkaniowych i biurowych

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość