Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek gumowych taśm przenośnikowych w krajach UE oraz państwach Europy Wschodniej i Południowej

Cena: 800zł

11 czerwiec 2012 | Branża: TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW GUMOWYCH | Wydanie: 2012

Raport na temat rynku gumowych taśm przenośnikowych w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz państwach Europy Wschodniej i Południowej został przygotowany z myślą o tych polskich producentach analizowanych wyrobów, którym koncentracja działalności na rynku krajowym przestała już wystarczać i którzy sposobów na rozwój firmy widzą we wzroście eksportu.

Jest to coraz powszechniejsza tendencja, wynikająca nie tylko z postępujących procesów globalizacyjnych we współczesnym świecie, ale również – a może nawet przede wszystkim – z integracji gospodarki Polski z gospodarkami 26 pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Szans na wzrost sprzedaży należy poszukiwać również u naszych bliższych i nieco dalszych sąsiadów na południu i wschodzie Europy. Rosja i Ukraina to potencjalnie bardzo atrakcyjne rynki na gumowe taśmy przenośnikowe. To samo można powiedzieć o szybko odbudowujących się po wojnie krajach byłej Jugosławii. Trzeba pamiętać, że Chorwacja w 2013 r. stała się krajem członkowskim UE.

Prezentowany raport zawiera informacje niezbędne wszystkim planujących wejście na rynki gumowych taśm przenośnikowych w głównych krajach unijnych oraz wybranych państwach Europy wschodniej i południowej. Daje odpowiedź na pytania:

które kraje najwięcej produkują analizowanych wyrobów?
które są liderami pod względem sprzedaży na rynku wewnętrznym, importu i eksportu?
które wykazują najbardziej dynamiczny rozwój?
czym się od siebie różnią?
jakie są warunki dostępu do tych rynków?
jakie firmy na nich dominują?

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość