Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Raport - rynek piwa w Rosji

Cena: 900zł

24 listopad 2013 | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Wydanie: 2013

Istnieje również możliwość zakupu pełnego Raportu:
Rynki piwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w cenie 4800 zł

 

Zawartość rozdziału Analiza rynku piwa w Rosji:

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2.  Produkcja piwa w Rosji

a)    wielkość i dynamika produkcji

b)    struktura produkcji

c)     sezonowość produkcji

d)    czynniki wpływające na rozwój branży

3.  Rynek piwa w Rosji

a)    wielkość i dynamika spożycia

b)    konsumpcja per capita

c)     udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4. Najczęściej stosowane pojemniki na piwo w Rosji

5. Warunki dostępu do rynku piwa w Rosji

a)  bariery taryfowe i pozataryfowe

b)  podatek VAT

c)   podatek akcyzowy

6.  Import piwa do Rosji

a)    dynamika importu

b)    struktura geograficzna

7.  Eksport piwa z Rosji

a)    dynamika eksportu

b)    struktura geograficzna

8.  Ceny piwa w Rosji

9.  Otoczenie konkurencyjne

a)   najwięksi krajowi producenci – Top 10

b)   najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10. Najważniejsze marki lokalne

11. Podsumowanie

 

Spis tabel

Tabela 1 Zmiany PKB Rosji w latach 2008-2012 (w proc.)

Tabela 2 Wolumen i dynamika produkcji piwa w Rosji w latach 2005-12 (w mln hl)

Tabela 3 Struktura asortymentowa produkcji piwa w Rosji (w proc.)

Tabela 4 Struktura produkcji piwa w Rosji w podziale na okręgi federalne (w proc.)

Tabela 5 Czołowe rosyjskie regiony i miasta pod względem produkcji piwa (w mln hl)

Tabela 6 Sezonowość produkcji piwa w Rosji (według miesięcy 2012 r. - w mln hl)

Tabela 7 Terytorialne rozmieszczenie rosyjskich browarów (w proc. ogólnej liczby)

Tabela 8 Wielkość i dynamika sprzedaży detalicznej piwa w Rosji w latach 2005-12 (w  mln hl i proc.)

Tabela 9 Udziały okręgów federalnych w detalicznej sprzedaży piwa w Rosji (w proc.)

Tabela 10 Czołowe rosyjskie regiony i miasta w detalicznej sprzedaży piwa (w mln hl)

Tabela 11 Struktura cenowa rosyjskiego rynku piwa (według wolumenu sprzedaży– w proc.)

Tabela 12 Struktura cenowa rosyjskiego rynku piwa (według wartości sprzedaży – w proc.)

Tabela\ 13 Preferencje Rosjan w odniesieniu do stosowanych przez producentów rodzajów opakowań piwa (w proc. wskazań)

Tabela 14 Udziały poszczególnych rodzajów opakowań do produkcji piwa w Rosji (według ilości produkcji)

Tabela 15 Udziały poszczególnych rodzajów opakowań do produkcji piwa w Rosji (według wartości produkcji – w proc.)

Tabela 16 Wolumen i dynamika rosyjskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)\

Tabela 17 Wartość i dynamika rosyjskiego importu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Tabela 18 Struktura geograficzna rosyjskiego importu piwa w 2012 r. (w mln USD i proc.)

Tabela 19 Wolumen i dynamika rosyjskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

Tabela 20 Wartość i dynamika rosyjskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Tabela 21 Struktura geograficzna rosyjskiego eksportu piwa w 2012 r. (w mln USD i proc.)

Tabela 22 Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Rosji w 2012 r. (w USD/l)

Tabela 23 Przykłady hurtowych cen piw w Rosji w zależności od pojemności i rodzaju opakowania oraz źródla pochodzenia

Tabela 24 Główne przedziały cen detalicznych piwa w Rosji (w RUB/l)

Tabela 25 Udział czołowych producentów piwa w rosyjskim rynku w 2012 r. (w proc.)

 

Spis wykresów

Wykres 1 Zmiany PKB Rosji w latach 2008-2012 (w proc.)

Wykres 2 Wolumen produkcji piwa w Rosji w latach 2005-12 (w mln hl)

Wykres 3 Struktura asortymentowa produkcji piwa w Rosji (w proc.)

Wykres 4 Struktura produkcji piwa w Rosji w podziale na okręgi federalne (w proc.)

Wykres 5 Czołowe rosyjskie regiony i miasta pod względem produkcji piwa (w mln hl)

Wykres 6 Produkcja piwa w Rosji w poszczególnych miesiącach 2012 r. - w mln hl)

Wykres 7 Terytorialne rozmieszczenie rosyjskich browarów (w proc. ogólnej liczby)

Wykres 8 Struktura sprzedaży detalicznej piwa w Rosji w 2012 według okręgów federalnych (w proc.)

Wykres 9 Struktura cenowa rosyjskiego rynku piwa (według wolumenu sprzedaży – w proc.)

Wykres 10 Struktura cenowa rosyjskiego rynku piwa (według wartości sprzedaży – w proc.)

Wykres 11 Udziały poszczególnych rodzajów opakowań do produkcji piwa w Rosji (według ilości produkcji)

Wykres 12 Udziały poszczególnych rodzajów opakowań do produkcji piwa w Rosji (według wartości produkcji – w proc.)

Wykres 13 Wartość rosyjskiego importu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Wykres 14 Struktura geograficzna rosyjskiego importu piwa w 2012 r. (w proc.)

Wykres 15 Wartość rosyjskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Wykres 16 Struktura geograficzna rosyjskiego eksportu piwa w 2012 r. (w proc.)

Wykres 17 Udział czołowych producentów piwa w rosyjskim rynku w 2012 r. (w proc.)

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość