Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Raport - rynek piwa w Bułgarii

Cena: 900zł

24 listopad 2013 | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Wydanie: 2013

Istnieje również możliwość zakupu pełnego Raportu:
Rynki piwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w cenie 4800 zł

 

Zawartość rozdziału Analiza rynku piwa w Bułgarii:

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2.  Produkcja piwa w Bułgarii

a)    wielkość i dynamika produkcji

b)    struktura

c)    czynniki wpływające na rozwój branży

3.  Rynek piwa w Bułgarii

a)    wielkość i dynamika spożycia

b)    konsumpcja per capita

c)    udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4.  Najczęściej stosowane w Bułgarii pojemniki na piwo

5.  Warunki dostępu do bułgarskiego rynku piwa

a)    bariery taryfowe i pozataryfowe

b)    podatek VAT

c)    podatek akcyzowy

6.  Import piwa do Bułgarii

a)    dynamika importu

b)    struktura geograficzna

7.  Eksport piwa z Bułgarii

a)    dynamika eksportu

b)   struktura geograficzna

8.  Ceny piwa w Bułgarii

9.  Otoczenie konkurencyjne

a)   najwięksi krajowi producenci

b)  najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10. Najważniejsze marki lokalne

11. Podsumowanie

 

Spis tabel

1.     Zmiany PKB Bułgarii w latach 2008-2012

2.     Wolumen i dynamika produkcji piwa w Bułgarii w latach 2005-11 (w tys. hl)

3.     Wartość i dynamika produkcji piwa w Bułgarii w latach 2005-11 (w tys. euro)

4.     Liderzy bułgarskiego rynku piwa (wg udziałów w rynku – w proc.)

5.     Wolumen i dynamika bułgarskiego rynku piwa w latach 2009-11 (w tys. hl)

6.     Spożycie piwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Bułgarii w latach 2008-11 (w l)

7.     Struktura bułgarskiego rynku piwa w podziale na podstawowe kanały  dystrybucji (w proc.)

8.     Struktura spożycia piwa w Bułgarii w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.     Wolumen i dynamika bułgarskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

10.   Wartość i dynamika bułgarskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

11.   Struktura geograficzna bułgarskiego importu piwa w 2012 r.

12.   Wolumen i dynamika bułgarskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

13.   Wartość i dynamika bułgarskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

14.  Struktura geograficzna bułgarskiego eksportu piwa w 2012 r. (w tys. euro i proc.)

15.  Ceny piwa w imporcie do Bułgarii w latach 2007-2012 (w euro/l)

16.  Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Bułgarii w 2012 r. (w euro/l)

17.  Przykłady cen piw w Bułgarii w zależności pojemności i rodzaju opakowania

 

Spis wykresów

1.     Zmiany PKB Bułgarii w latach 2008-2012

2.     Wolumen produkcji piwa w Bułgarii w latach 2005-11 (w tys. hl

3.     Wartość i dynamika produkcji piwa w Bułgarii w latach 2005-11 (w tys. euro)

4.     Liderzy bułgarskiego rynku piwa (wg udziałów w rynku – w proc.)

5.     Wolumen i dynamika bułgarskiego rynku piwa w latach 2009-11 (w tys. hl)

6.     Spożycie piwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Bułgarii w latach 2008-11 (w l)

7.     Struktura bułgarskiego rynku piwa w podziale na podstawowe kanały  dystrybucji (w proc.)

8.     Struktura spożycia piwa w Bułgarii w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.     Wolumen bułgarskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

10.   Wartość i dynamika bułgarskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

11.   Struktura geograficzna bułgarskiego importu piwa w 2012 r. (wg wolumenu importu)

12.   Wolumen bułgarskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

13.   Wartość bułgarskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

14.   Struktura geograficzna bułgarskiego importu piwa w 2012 r. (wg wolumenu importu)

15.    Ceny piwa w imporcie do Bułgarii w latach 2007-2012 (w euro/l)

16.    Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Bułgarii w 2012 r. (w euro/l)

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość