Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Raport - rynek piwa na Węgrzech

Cena: 900zł

24 listopad 2013 | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Wydanie: 2013

Istnieje również możliwość zakupu pełnego Raportu:
Rynki piwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w cenie 4800 zł

 

Zawartość rozdziału Analiza rynku piwa na Węgrzech:

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2.  Produkcja piwa na Węgrzech

a)    wielkość i dynamika produkcji

b)    struktura

c)     czynniki wpływające na rozwój branży

3.  Rynek piwa na Węgrzech

a)    wielkość i dynamika spożycia

b)    konsumpcja per capita

c)    udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4.  Najczęściej stosowane na Węgrzech pojemniki na piwo

5.  Warunki dostępu do węgierskiego rynku piwa

a)  bariery taryfowe i pozataryfowe

b)  podatek VAT

c)  podatek akcyzowy

6.  Import piwa do Węgier

a)  dynamika importu

b)  struktura geograficzna

7.  Eksport piwa z Węgier

a)  dynamika eksportu

b)  struktura geograficzna

8.  Ceny piwa na Węgrzech

9.  Otoczenie konkurencyjne

a)  najwięksi krajowi producenci

b)  najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10.   Najważniejsze marki lokalne

11.   Podsumowanie

 

Spis tabel

1.  Zmiany PKB Węgier w latach 2008-2012

2.  Wolumen i dynamika produkcji piwa na Węgrzech w latach 2005-12 (w mln hl i proc.)

3.  Wartość i dynamika produkcji piwa na Węgrzech w latach 2005-11 (w mln euro i proc.)

4.  Wolumen sprzedaży piwa na Węgrzech w latach 2009-12 (w mln hl i proc.)

5.  Roczna konsumpcja per capita piwa na Węgrzech w latach 2009-12 (w litrach)

6.  Główne cenowe segmenty węgierskiego rynku piwa (w proc.)

7.  Kanały dystrybucji na węgierskim rynku piwa (udziały w proc.)

8.  Struktura spożycia piwa na Węgrzech w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.  Wolumen i dynamika węgierskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

10. Wartość i dynamika węgierskiego importu piwa w latach 2008-12 (w mln euro)

11. Struktura geograficzna węgierskiego importu piwa w 2012 r.

12. Wolumen i dynamika węgierskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

13. Wartość i dynamika węgierskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w mln euro)

14. Struktura geograficzna węgierskiego eksportu piwa w 2012 r. (w tys. euro i proc.)

15. Ceny piwa w imporcie do Węgier w latach 2008-2012 (w euro/l)

16. Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Węgier w 2012 r. (w euro/l)

Spis wykresów

1.  Zmiany PKB Węgier w latach 2008-2012

2.  Wolumen produkcji piwa na Węgrzech w latach 2005-12 (w mln hl)

3.  Wartość produkcji piwa na Węgrzech w latach 2005-11 (w mln euro)

4.  Roczna konsumpcja per capita piwa na Węgrzech w latach 2009-12 (w litrach)

5.  Główne cenowe segmenty węgierskiego rynku piwa (w proc.)

6.  Kanały dystrybucji na węgierskim rynku piwa (udziały w proc.)

7.  Struktura spożycia piwa na Węgrzech w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

8.  Wolumen węgierskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

9.  Wartość i dynamika węgierskiego importu piwa w latach 2008-12 (w mln euro)

10. Struktura geograficzna węgierskiego importu piwa w 2011 r. (wg wolumenu importu)

11. Wolumen węgierskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

12. Wartość węgierskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w mln euro)

13. Struktura geograficzna węgierskiego eksportu piwa w 2011 r. (wg wolumenu eksportu)

14. Ceny piwa w imporcie do Węgier w latach 2008-2012 (w euro/l)

15. Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Węgier w 2012 r. (w euro/l)

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość