Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Raport - rynek piwa na Ukrainie

Cena: 900zł

24 listopad 2013 | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Wydanie: 2013

Istnieje również możliwość zakupu pełnego Raportu:
Rynki piwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w cenie 4800 zł

 

Zawartość rozdziału Analiza rynku piwa na Ukrainie:

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2.  Produkcja piwa na Ukrainie

a)    wielkość i dynamika produkcji

b)    struktura

c)     sezonowość produkcji

d)    czynniki wpływające na rozwój branży

3. Rynek piwa na Ukrainie

a)    wielkość i dynamika spożycia

b)    konsumpcja per capita

c)     udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4. Najczęściej stosowane pojemniki na piwo na Ukrainie

5.  Warunki dostępu do rynku piwa na Ukrainie

a)  bariery taryfowe i pozataryfowe

b)  podatek VAT

c)  podatek akcyzowy

6. Import piwa do Ukrainy

a) dynamika importu

b) struktura geograficzna

7.  Eksport piwa z Ukrainy

a)  dynamika eksportu

b)  struktura geograficzna

8.  Ceny piwa na Ukrainie

9.  Otoczenie konkurencyjne

a)  najwięksi krajowi producenci – Top 10

b)  najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10.   Najważniejsze marki lokalne

11.  Podsumowanie

 

Spis tabel

Tabela 1 Zmiany PKB Ukrainy w latach 2008-2012 (w proc.)

Tabela 2 Wolumen i dynamika produkcji piwa na Ukrainie w latach 2006-12 (w mln hl)

Tabela 3 Główne segmenty cenowe ukraińskiego rynku piwa (w proc.)

Tabela 4 Sezonowość produkcji piwa na Ukrainie w 2011 r. (w mln hl)

Tabela 5 Udziały głównych rodzajów piwa w rynku ukraińskim (w proc.)

Tabela 6 Struktura produkcji piwa na Ukrainie w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

Tabela 7 Wolumen i dynamika ukraińskiego importu piwa w latach 2011-12 (w tys. hl)

Tabela 8 Wartość i dynamika ukraińskiego importu piwa w latach 2011-12 (w mln USD)

Tabela 9 Struktura geograficzna ukraińskiego importu piwa w 2012 r. (w mln USD i proc.)

Tabela 10 Wolumen i dynamika ukraińskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

Tabela 11 Wartość i dynamika ukraińskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Tabela 12 Struktura geograficzna ukraińskiego eksportu piwa w 2012 r. (w mln USD i proc.)

Tabela 13 Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Ukrainy w 2012 r. (w USD/l)

Tabela 14 Przykłady hurtowych cen piw na Ukrainie w zależności od pojemności i rodzaju opakowania

Tabela 15 Udział czołowych producentów piwa w ukraińskim rynku tego napoju w 2012 r. (w proc.)

 

Spis wykresów

Wykres 1 Dynamika PKB Ukrainy w latach 2008-12 (zmiany w proc.)

Wykres 2 Wolumen produkcji piwa na Ukrainie w latach 2006-12 (w mln hl)

Wykres 3 Główne segmenty cenowe ukraińskiego rynku piwa (w proc.)

Wykres 4 Produkcja piwa na Ukrainie w poszczególnych miesiącach 2011 r. (w mln hl)

Wykres 5 Udziały głównych rodzajów piwa w rynku ukraińskim (w proc.)

Wykres 6 Struktura produkcji piwa na Ukrainie w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

Wykres 7 Wartość ukraińskiego importu piwa w latach 2011-12 (w mln USD)

Wykres 8 Struktura geograficzna ukraińskiego importu piwa w 2012 r. (w proc.)

Wykres 9 Wartość ukraińskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Wykres 10 Struktura geograficzna ukraińskiego eksportu piwa w 2012 r. (w proc.)

 

Wykres 11 Udział czołowych producentów piwa w ukraińskim rynku tego napoju w 2012 r. (w proc.) 

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość