Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Raport - rynek piwa na Białorusi

Cena: 900zł

24 listopad 2013 | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Wydanie: 2013

Istnieje również możliwość zakupu pełnego Raportu:
Rynki piwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w cenie 4800 zł

 

Zawartość rozdziału Analiza rynku piwa na Białorusi:

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2.  Produkcja piwa na Białorusi

a)    wielkość i dynamika produkcji

b)    struktura

c)    sezonowość produkcji

d)    czynniki wpływające na rozwój branży

3.  Rynek piwa na Białorusi

a)    wielkość i dynamika spożycia

b)    konsumpcja per capita

c)    udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4. Najczęściej stosowane pojemniki na piwo na Białorusi

5. Warunki dostępu do białoruskiego rynku piwa

a)  bariery taryfowe i pozataryfowe

b)  podatek VAT

c)  podatek akcyzowy

6.  Import piwa do Białorusi

a)    dynamika importu

b)    struktura geograficzna

7.  Eksport piwa z Białorusi

a)    dynamika eksportu

b)    struktura geograficzna

8.  Ceny piwa na Białorusi

9.  Otoczenie konkurencyjne

a)  najwięksi krajowi producenci – Top 10

b)  najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10. Najważniejsze marki lokalne

11. Podsumowanie

 

Spis tabel

1.  Zmiany PKB Białorusi w latach 2008-2012 (w proc.)

2.  Wolumen i dynamika produkcji piwa na Białorusi w latach 2002-12 (w mln hl)

3.  Sezonowość produkcji piwa na Białousi w 2012 r. (w tys. hl)

4.  Podstawowe kanały sprzedaży piwa na rynku białoruskim (według udziałów – proc.)

5.  Główne cenowe segmenty białoruskiego rynku piwa (w proc.)

6.  Struktura białoruskiego rynku piwa według zawartości alkoholu (w proc.)

7.  Struktura białoruskiego rynku piwa według koloru i użytych surowców (w proc.)

8.  Struktura spożycia piwa na Białorusi w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.  Wolumen i dynamika białoruskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

10.   Wartość i dynamika białoruskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. USD)

11.  Struktura geograficzna białoruskiego importu piwa w 2011 r.

12.  Wolumen i dynamika białoruskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

13.  Wartość i dynamika białoruskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. USD)

14.  Struktura geograficzna białoruskiego eksportu piwa w 2011 r.

15.  Ceny piwa w imporcie do Białorusi w latach 2008-2012 (w USD/l)

16.  Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Białorusi w 2011 r. (w USD/l)

17.  Przykładowe ceny piwa w Białorusi wybranych głównych producentów

18.  Wolumen dostaw i udział czołowych producentów piwa w białoruskim rynku tego napoju w 2012 r. (w proc.)

19.  Główni białoruscy eksporterzy piwa w 2012 r. (udziały w proc.)

 

Spis wykresów

1.  Zmiany PKB Białorusi w latach 2008-2012 (w proc.)

2.  Wolumen produkcji piwa na Białorusi w latach 2002-12 (w mln hl)

3.  Produkcja piwa na Białorusi w poszczególnych miesiącach 2012 r. (w tys. hl)

4.  Podstawowe kanały sprzedaży piwa na rynku białoruskim (według udziałów – proc.)

5.  Główne cenowe segmenty białoruskiego rynku piwa (w proc.)

6.  Struktura białoruskiego rynku piwa według zawartości alkoholu (w proc.)

7.  Struktura białoruskiego rynku piwa według koloru i użytych surowców (w proc.)

8.  Struktura spożycia piwa na Białorusi w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.  Wolumen białoruskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

10.  Wartość białoruskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. USD)

11.  Struktura geograficzna białoruskiego importu piwa w 2011 r. (wg wolumenu importu)

12.  Wolumen białoruskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

13.  Wartość białoruskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. USD)

14.  Struktura geograficzna białoruskiego eksportu piwa w 2011 r. (wg wolumenu eksportu)

15.  Główni białoruscy eksporterzy piwa w 2012 r. (udziały w proc.)

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość