Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Hiszpański rynek mebli mieszkaniowych i biurowych

Cena: 900zł

28 marzec 2011 | Branża: MEBLARSKA | Wydanie: 2011

Zapraszamy do zakupu Rozdziału: "Hiszpański rynek mebli mieszkaniowych i biurowych".

Istnieje również możliwość zakupu pełnego Raportu:
Rynek mebli mieszkaniowych i biurowych w wybranych krajach UE (10 proc. rabatu), jak i pozostałych rozdziałów z których się składa.

 

Hiszpania nie należy wprawdzie do najściślejszej czołówki odbiorców polskich mebli mieszkaniowych i biurowych, ale na pewno wyróżnia się pod względem dynamiki eksportu wyrobów naszego przemysłu meblarskiego. Według wstępnych danych za 2010 r., wartość polskiego eksportu omawianych tu rodzajów mebli więcej niż podwoiła się w zestawieniu z rokiem poprzednim, zbliżając się do poziomu 40 mln euro. Warto wspomnieć, że jeszcze większe rozmiary osiąga polski eksport do Hiszpanii części do mebli.

Na hiszpańskim rynku meblarskim wciąż dominującą rolę odgrywają małe, niezależne, sklepy wyspecjalizowane w sprzedaży tego rodzaju sprzętu. W całym kraju istnieje kilka tysięcy takich placówek i mają one zn aczący udział w całkowitej sprzedaży mebli na rynku krajowym.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość