Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Francuski rynek mebli mieszkaniowych i biurowych

Cena: 900zł

28 marzec 2011 | Branża: MEBLARSKA | Wydanie: 2011

Zapraszamy do zakupu Rozdziału: "Francuski rynek mebli mieszkaniowych i biurowych".

Istnieje również możliwość zakupu pełnego Raportu:
Rynek mebli mieszkaniowych i biurowych w wybranych krajach UE (10 proc. rabatu), jak i pozostałych rozdziałów z których się składa.

 

Francja jest drugim – po Niemczech – zagranicznym rynkiem zbytu na polskie meble mieszkaniowe i biurowe. W 2009 r. wartość tego eksportu wyniosła prawie 220 mln euro. Oznaczało to niewielki spadek – mimo kryzysu gospodarczego i spadku popytu na meble we Francji - w zestawieniu z rokiem poprzednim.

Francuski rynek mebli mieszkaniowych można podzielić na 3 główne segmenty. Są to: meble w stylu klasycznym (przede wszystkim wykonane z drewna), meble współczesne (obejmujące szeroką gamę typowych wyrobów meblarskich, wykonywanych w dużych seriach, w elementach, do składania itp.) oraz meble współczesne zaprojektowane przez renomowanych designerów, eksperymentujących z nowymi materiałami i technologiami. Pierwszy z wymienionych segmentów ma ok. 30 proc. udział w całym francuskim rynku mebli mieszkaniowych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość