Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Czeski rynek mebli mieszkaniowych i biurowych

Cena: 900zł

28 marzec 2011 | Branża: MEBLARSKA | Wydanie: 2011

Zapraszamy do zakupu Rozdziału: "Czeski rynek mebli mieszkaniowych i biurowych".

Istnieje również możliwość zakupu pełnego Raportu:
Rynek mebli mieszkaniowych i biurowych w wybranych krajach UE (10 proc. rabatu), jak i pozostałych rozdziałów z których się składa.

 

Wartość polskiego eksportu mebli mieszkaniowych i biurowych do Czech w 2009 r. wyniosła 110,5 mln euro. Była ona aż 26 razy większa od wartości naszego importu tychże wyrobów z Rep. Czeskiej. Import wyniósł niewiele ponad 4 mln euro.

Możliwości wzrostu zakupów mebli, zwłaszcza mieszkaniowych i w dłuższej perspektywie, są w dalszym ciągu bardzo dużo. Wystarczy porównać wydatki na kupno mebli w przeliczeniu na jedną rodzinę w Czechach i w Niemczech. Przeciętne czeskie gospodarstwo domowe na zakup mebli przeznacza rocznie 190 euro, a niemieckie – 680 euro, czyli ponad 3,5 razy więcej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość