Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Raport rynek piwa - spis treści

I. Analiza rynku piwa w Rosji

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2.  Produkcja piwa w Rosji

a)    wielkość i dynamika produkcji

b)    struktura produkcji

c)     sezonowość produkcji

d)    czynniki wpływające na rozwój branży

3.  Rynek piwa w Rosji

a)    wielkość i dynamika spożycia

b)    konsumpcja per capita

c)     udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4. Najczęściej stosowane pojemniki na piwo w Rosji

5. Warunki dostępu do rynku piwa w Rosji

a)  bariery taryfowe i pozataryfowe

b)  podatek VAT

c)   podatek akcyzowy

6.  Import piwa do Rosji

a)    dynamika importu

b)    struktura geograficzna

7.  Eksport piwa z Rosji

a)    dynamika eksportu

b)    struktura geograficzna

8.  Ceny piwa w Rosji

9.  Otoczenie konkurencyjne

a)   najwięksi krajowi producenci – Top 10

b)   najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10. Najważniejsze marki lokalne

11. Podsumowanie

 

Spis tabel

Tabela 1 Zmiany PKB Rosji w latach 2008-2012 (w proc.)

Tabela 2 Wolumen i dynamika produkcji piwa w Rosji w latach 2005-12 (w mln hl)

Tabela 3 Struktura asortymentowa produkcji piwa w Rosji (w proc.)

Tabela 4 Struktura produkcji piwa w Rosji w podziale na okręgi federalne (w proc.)

Tabela 5 Czołowe rosyjskie regiony i miasta pod względem produkcji piwa (w mln hl)

Tabela 6 Sezonowość produkcji piwa w Rosji (według miesięcy 2012 r. - w mln hl)

Tabela 7 Terytorialne rozmieszczenie rosyjskich browarów (w proc. ogólnej liczby)

Tabela 8 Wielkość i dynamika sprzedaży detalicznej piwa w Rosji w latach 2005-12 (w  mln hl i proc.)

Tabela 9 Udziały okręgów federalnych w detalicznej sprzedaży piwa w Rosji (w proc.)

Tabela 10 Czołowe rosyjskie regiony i miasta w detalicznej sprzedaży piwa (w mln hl)

Tabela 11 Struktura cenowa rosyjskiego rynku piwa (według wolumenu sprzedaży– w proc.)

Tabela 12 Struktura cenowa rosyjskiego rynku piwa (według wartości sprzedaży – w proc.)

Tabela\ 13 Preferencje Rosjan w odniesieniu do stosowanych przez producentów rodzajów opakowań piwa (w proc. wskazań)

Tabela 14 Udziały poszczególnych rodzajów opakowań do produkcji piwa w Rosji (według ilości produkcji)

Tabela 15 Udziały poszczególnych rodzajów opakowań do produkcji piwa w Rosji (według wartości produkcji – w proc.)

Tabela 16 Wolumen i dynamika rosyjskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)\

Tabela 17 Wartość i dynamika rosyjskiego importu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Tabela 18 Struktura geograficzna rosyjskiego importu piwa w 2012 r. (w mln USD i proc.)

Tabela 19 Wolumen i dynamika rosyjskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

Tabela 20 Wartość i dynamika rosyjskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Tabela 21 Struktura geograficzna rosyjskiego eksportu piwa w 2012 r. (w mln USD i proc.)

Tabela 22 Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Rosji w 2012 r. (w USD/l)

Tabela 23 Przykłady hurtowych cen piw w Rosji w zależności od pojemności i rodzaju opakowania oraz źródla pochodzenia

Tabela 24 Główne przedziały cen detalicznych piwa w Rosji (w RUB/l)

Tabela 25 Udział czołowych producentów piwa w rosyjskim rynku w 2012 r. (w proc.)

 

Spis wykresów

Wykres 1 Zmiany PKB Rosji w latach 2008-2012 (w proc.)

Wykres 2 Wolumen produkcji piwa w Rosji w latach 2005-12 (w mln hl)

Wykres 3 Struktura asortymentowa produkcji piwa w Rosji (w proc.)

Wykres 4 Struktura produkcji piwa w Rosji w podziale na okręgi federalne (w proc.)

Wykres 5 Czołowe rosyjskie regiony i miasta pod względem produkcji piwa (w mln hl)

Wykres 6 Produkcja piwa w Rosji w poszczególnych miesiącach 2012 r. - w mln hl)

Wykres 7 Terytorialne rozmieszczenie rosyjskich browarów (w proc. ogólnej liczby)

Wykres 8 Struktura sprzedaży detalicznej piwa w Rosji w 2012 według okręgów federalnych (w proc.)

Wykres 9 Struktura cenowa rosyjskiego rynku piwa (według wolumenu sprzedaży – w proc.)

Wykres 10 Struktura cenowa rosyjskiego rynku piwa (według wartości sprzedaży – w proc.)

Wykres 11 Udziały poszczególnych rodzajów opakowań do produkcji piwa w Rosji (według ilości produkcji)

Wykres 12 Udziały poszczególnych rodzajów opakowań do produkcji piwa w Rosji (według wartości produkcji – w proc.)

Wykres 13 Wartość rosyjskiego importu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Wykres 14 Struktura geograficzna rosyjskiego importu piwa w 2012 r. (w proc.)

Wykres 15 Wartość rosyjskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Wykres 16 Struktura geograficzna rosyjskiego eksportu piwa w 2012 r. (w proc.)

Wykres 17 Udział czołowych producentów piwa w rosyjskim rynku w 2012 r. (w proc.)

 

II. Analiza rynku piwa na Ukrainie

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2.  Produkcja piwa na Ukrainie

a)    wielkość i dynamika produkcji

b)    struktura

c)     sezonowość produkcji

d)    czynniki wpływające na rozwój branży

3. Rynek piwa na Ukrainie

a)    wielkość i dynamika spożycia

b)    konsumpcja per capita

c)     udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4. Najczęściej stosowane pojemniki na piwo na Ukrainie

5.  Warunki dostępu do rynku piwa na Ukrainie

a)  bariery taryfowe i pozataryfowe

b)  podatek VAT

c)  podatek akcyzowy

6. Import piwa do Ukrainy

a) dynamika importu

b) struktura geograficzna

7.  Eksport piwa z Ukrainy

a)  dynamika eksportu

b)  struktura geograficzna

8.  Ceny piwa na Ukrainie

9.  Otoczenie konkurencyjne

a)  najwięksi krajowi producenci – Top 10

b)  najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10.   Najważniejsze marki lokalne

11.  Podsumowanie

 

Spis tabel

Tabela 1 Zmiany PKB Ukrainy w latach 2008-2012 (w proc.)

Tabela 2 Wolumen i dynamika produkcji piwa na Ukrainie w latach 2006-12 (w mln hl)

Tabela 3 Główne segmenty cenowe ukraińskiego rynku piwa (w proc.)

Tabela 4 Sezonowość produkcji piwa na Ukrainie w 2011 r. (w mln hl)

Tabela 5 Udziały głównych rodzajów piwa w rynku ukraińskim (w proc.)

Tabela 6 Struktura produkcji piwa na Ukrainie w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

Tabela 7 Wolumen i dynamika ukraińskiego importu piwa w latach 2011-12 (w tys. hl)

Tabela 8 Wartość i dynamika ukraińskiego importu piwa w latach 2011-12 (w mln USD)

Tabela 9 Struktura geograficzna ukraińskiego importu piwa w 2012 r. (w mln USD i proc.)

Tabela 10 Wolumen i dynamika ukraińskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

Tabela 11 Wartość i dynamika ukraińskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Tabela 12 Struktura geograficzna ukraińskiego eksportu piwa w 2012 r. (w mln USD i proc.)

Tabela 13 Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Ukrainy w 2012 r. (w USD/l)

Tabela 14 Przykłady hurtowych cen piw na Ukrainie w zależności od pojemności i rodzaju opakowania

Tabela 15 Udział czołowych producentów piwa w ukraińskim rynku tego napoju w 2012 r. (w proc.)

 

Spis wykresów

Wykres 1 Dynamika PKB Ukrainy w latach 2008-12 (zmiany w proc.)

Wykres 2 Wolumen produkcji piwa na Ukrainie w latach 2006-12 (w mln hl)

Wykres 3 Główne segmenty cenowe ukraińskiego rynku piwa (w proc.)

Wykres 4 Produkcja piwa na Ukrainie w poszczególnych miesiącach 2011 r. (w mln hl)

Wykres 5 Udziały głównych rodzajów piwa w rynku ukraińskim (w proc.)

Wykres 6 Struktura produkcji piwa na Ukrainie w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

Wykres 7 Wartość ukraińskiego importu piwa w latach 2011-12 (w mln USD)

Wykres 8 Struktura geograficzna ukraińskiego importu piwa w 2012 r. (w proc.)

Wykres 9 Wartość ukraińskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w mln USD)

Wykres 10 Struktura geograficzna ukraińskiego eksportu piwa w 2012 r. (w proc.)

 

Wykres 11 Udział czołowych producentów piwa w ukraińskim rynku tego napoju w 2012 r. (w proc.) 

 

III. Analiza rynku piwa na Białorusi

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2.  Produkcja piwa na Białorusi

a)    wielkość i dynamika produkcji

b)    struktura

c)    sezonowość produkcji

d)    czynniki wpływające na rozwój branży

3.  Rynek piwa na Białorusi

a)    wielkość i dynamika spożycia

b)    konsumpcja per capita

c)    udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4. Najczęściej stosowane pojemniki na piwo na Białorusi

5. Warunki dostępu do białoruskiego rynku piwa

a)  bariery taryfowe i pozataryfowe

b)  podatek VAT

c)  podatek akcyzowy

6.  Import piwa do Białorusi

a)    dynamika importu

b)    struktura geograficzna

7.  Eksport piwa z Białorusi

a)    dynamika eksportu

b)    struktura geograficzna

8.  Ceny piwa na Białorusi

9.  Otoczenie konkurencyjne

a)  najwięksi krajowi producenci – Top 10

b)  najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10. Najważniejsze marki lokalne

11. Podsumowanie

 

Spis tabel

1.  Zmiany PKB Białorusi w latach 2008-2012 (w proc.)

2.  Wolumen i dynamika produkcji piwa na Białorusi w latach 2002-12 (w mln hl)

3.  Sezonowość produkcji piwa na Białousi w 2012 r. (w tys. hl)

4.  Podstawowe kanały sprzedaży piwa na rynku białoruskim (według udziałów – proc.)

5.  Główne cenowe segmenty białoruskiego rynku piwa (w proc.)

6.  Struktura białoruskiego rynku piwa według zawartości alkoholu (w proc.)

7.  Struktura białoruskiego rynku piwa według koloru i użytych surowców (w proc.)

8.  Struktura spożycia piwa na Białorusi w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.  Wolumen i dynamika białoruskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

10.   Wartość i dynamika białoruskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. USD)

11.  Struktura geograficzna białoruskiego importu piwa w 2011 r.

12.  Wolumen i dynamika białoruskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

13.  Wartość i dynamika białoruskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. USD)

14.  Struktura geograficzna białoruskiego eksportu piwa w 2011 r.

15.  Ceny piwa w imporcie do Białorusi w latach 2008-2012 (w USD/l)

16.  Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Białorusi w 2011 r. (w USD/l)

17.  Przykładowe ceny piwa w Białorusi wybranych głównych producentów

18.  Wolumen dostaw i udział czołowych producentów piwa w białoruskim rynku tego napoju w 2012 r. (w proc.)

19.  Główni białoruscy eksporterzy piwa w 2012 r. (udziały w proc.)

 

Spis wykresów

1.  Zmiany PKB Białorusi w latach 2008-2012 (w proc.)

2.  Wolumen produkcji piwa na Białorusi w latach 2002-12 (w mln hl)

3.  Produkcja piwa na Białorusi w poszczególnych miesiącach 2012 r. (w tys. hl)

4.  Podstawowe kanały sprzedaży piwa na rynku białoruskim (według udziałów – proc.)

5.  Główne cenowe segmenty białoruskiego rynku piwa (w proc.)

6.  Struktura białoruskiego rynku piwa według zawartości alkoholu (w proc.)

7.  Struktura białoruskiego rynku piwa według koloru i użytych surowców (w proc.)

8.  Struktura spożycia piwa na Białorusi w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.  Wolumen białoruskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

10.  Wartość białoruskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. USD)

11.  Struktura geograficzna białoruskiego importu piwa w 2011 r. (wg wolumenu importu)

12.  Wolumen białoruskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

13.  Wartość białoruskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. USD)

14.  Struktura geograficzna białoruskiego eksportu piwa w 2011 r. (wg wolumenu eksportu)

15.  Główni białoruscy eksporterzy piwa w 2012 r. (udziały w proc.)

 

IV. Analiza rynku piwa na Węgrzech

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2.  Produkcja piwa na Węgrzech

a)    wielkość i dynamika produkcji

b)    struktura

c)     czynniki wpływające na rozwój branży

3.  Rynek piwa na Węgrzech

a)    wielkość i dynamika spożycia

b)    konsumpcja per capita

c)    udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4.  Najczęściej stosowane na Węgrzech pojemniki na piwo

5.  Warunki dostępu do węgierskiego rynku piwa

a)  bariery taryfowe i pozataryfowe

b)  podatek VAT

c)  podatek akcyzowy

6.  Import piwa do Węgier

a)  dynamika importu

b)  struktura geograficzna

7.  Eksport piwa z Węgier

a)  dynamika eksportu

b)  struktura geograficzna

8.  Ceny piwa na Węgrzech

9.  Otoczenie konkurencyjne

a)  najwięksi krajowi producenci

b)  najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10.   Najważniejsze marki lokalne

11.   Podsumowanie

 

Spis tabel

1.  Zmiany PKB Węgier w latach 2008-2012

2.  Wolumen i dynamika produkcji piwa na Węgrzech w latach 2005-12 (w mln hl i proc.)

3.  Wartość i dynamika produkcji piwa na Węgrzech w latach 2005-11 (w mln euro i proc.)

4.  Wolumen sprzedaży piwa na Węgrzech w latach 2009-12 (w mln hl i proc.)

5.  Roczna konsumpcja per capita piwa na Węgrzech w latach 2009-12 (w litrach)

6.  Główne cenowe segmenty węgierskiego rynku piwa (w proc.)

7.  Kanały dystrybucji na węgierskim rynku piwa (udziały w proc.)

8.  Struktura spożycia piwa na Węgrzech w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.  Wolumen i dynamika węgierskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

10. Wartość i dynamika węgierskiego importu piwa w latach 2008-12 (w mln euro)

11. Struktura geograficzna węgierskiego importu piwa w 2012 r.

12. Wolumen i dynamika węgierskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

13. Wartość i dynamika węgierskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w mln euro)

14. Struktura geograficzna węgierskiego eksportu piwa w 2012 r. (w tys. euro i proc.)

15. Ceny piwa w imporcie do Węgier w latach 2008-2012 (w euro/l)

16. Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Węgier w 2012 r. (w euro/l)

Spis wykresów

1.  Zmiany PKB Węgier w latach 2008-2012

2.  Wolumen produkcji piwa na Węgrzech w latach 2005-12 (w mln hl)

3.  Wartość produkcji piwa na Węgrzech w latach 2005-11 (w mln euro)

4.  Roczna konsumpcja per capita piwa na Węgrzech w latach 2009-12 (w litrach)

5.  Główne cenowe segmenty węgierskiego rynku piwa (w proc.)

6.  Kanały dystrybucji na węgierskim rynku piwa (udziały w proc.)

7.  Struktura spożycia piwa na Węgrzech w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

8.  Wolumen węgierskiego importu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

9.  Wartość i dynamika węgierskiego importu piwa w latach 2008-12 (w mln euro)

10. Struktura geograficzna węgierskiego importu piwa w 2011 r. (wg wolumenu importu)

11. Wolumen węgierskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w tys. hl)

12. Wartość węgierskiego eksportu piwa w latach 2008-12 (w mln euro)

13. Struktura geograficzna węgierskiego eksportu piwa w 2011 r. (wg wolumenu eksportu)

14. Ceny piwa w imporcie do Węgier w latach 2008-2012 (w euro/l)

15. Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Węgier w 2012 r. (w euro/l)

 

V. Analiza rynku piwa w Rumunii

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2. Produkcja piwa w Rumunii

a) wielkość i dynamika produkcji

b) struktura

c) czynniki wpływające na rozwój branży

3.  Rynek piwa w Rumunii

a)   wielkość i dynamika spożycia

b)   konsumpcja per capita

c)   udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4. Najczęściej stosowane w Rumunii pojemniki na piwo

5. Warunki dostępu do rumuńskiego rynku piwa

a)    bariery taryfowe i pozataryfowe

b)    podatek VAT

c)   podatek akcyzowy

6. Import piwa do Rumunii

a)    dynamika importu

b)    struktura geograficzna

7. Eksport piwa z Rumunii

a)    dynamika eksportu

b)    struktura geograficzna

8. Ceny piwa w Rumunii

9. Otoczenie konkurencyjne

a)   najwięksi krajowi producenci

b)   najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10.  Najważniejsze marki lokalne

11.  Podsumowanie

 

Spis tabel

1. Zmiany PKB Rumunii w latach 2008-2012

2. Wolumen i dynamika produkcji piwa w Rumunii w latach 2005-11 (w tys. hl)

3. Wartość i dynamika produkcji piwa w Rumunii w latach 2005-11 (w mln euro)

4. Struktura produkcji piwa w Rumunii (w proc.)

5. Wolumen i dynamika rumuńskiego rynku piwa w latach 2005-12 (w mln hl)

6. Spożycie piwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Rumunii w latach 2005-11 (w l)

7. Główne cenowe segmenty rumuńskiego rynku piwa (w proc.)

8. Struktura spożycia piwa w Rumunii w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9. Wolumen i dynamika rumuńskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

10. Wartość i dynamika rumuńskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

11. Struktura geograficzna rumuńskiego importu piwa w 2012 r.

12. Wolumen i dynamika rumuńskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

13. Wartość i dynamika rumuńskiego eksportu piwa w latach 2007-12

(w mln euro)

14. Struktura geograficzna rumuńskiego eksportu piwa w 2012 r. (w tys. euro i proc.)

15. Ceny piwa w imporcie do Rumunii w latach 2007-2012 (w euro/l)

16. Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Rumunii w 2012 r. (w euro/l)

17. Przykładowe cen piw w Rumunii w zależności pojemności i rodzaju opakowania oraz kraju pochodzenia

 

Spis wykresów

1.     Zmiany PKB Rumunii w latach 2008-2012

2.     Wolumen produkcji piwa w Rumunii w latach 2005-11 (w tys. hl)

3.     Wartość produkcji piwa w Rumunii w latach 2005-11 (w mln euro)

4.     Struktura produkcji piwa w Rumunii (w proc.)

5.     Wolumen rumuńskiego rynku piwa w latach 2005-12 (w mln hl)

6.     Spożycie piwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Rumunii w latach 2005-11 (w l)

7.     Główne cenowe segmenty rumuńskiego rynku piwa (w proc.)

8.     Struktura spożycia piwa w Rumunii w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.     Wolumen rumuńskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

10.   Wartość i dynamika rumuńskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

11.   Struktura geograficzna rumuńskiego importu piwa w 2012 r. (wg wolumenu importu)

12.   Wolumen rumuńskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

13.   Wartość i dynamika rumuńskiego eksportu piwa w latach 2007-12

(w mln euro)

14.   Struktura geograficzna rumuńskiego eksportu piwa w 2012 r. (wg  wolumenu importu)

15.   Ceny piwa w imporcie do Rumunii w latach 2007-2012 (w euro/l)

16.   Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Rumunii w 2012 r. (w euro/l)

 

VI. Analiza rynku piwa w Bułgarii

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2.  Produkcja piwa w Bułgarii

a)    wielkość i dynamika produkcji

b)    struktura

c)    czynniki wpływające na rozwój branży

3.  Rynek piwa w Bułgarii

a)    wielkość i dynamika spożycia

b)    konsumpcja per capita

c)    udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4.  Najczęściej stosowane w Bułgarii pojemniki na piwo

5.  Warunki dostępu do bułgarskiego rynku piwa

a)    bariery taryfowe i pozataryfowe

b)    podatek VAT

c)    podatek akcyzowy

6.  Import piwa do Bułgarii

a)    dynamika importu

b)    struktura geograficzna

7.  Eksport piwa z Bułgarii

a)    dynamika eksportu

b)   struktura geograficzna

8.  Ceny piwa w Bułgarii

9.  Otoczenie konkurencyjne

a)   najwięksi krajowi producenci

b)  najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10. Najważniejsze marki lokalne

11. Podsumowanie

 

Spis tabel

1.     Zmiany PKB Bułgarii w latach 2008-2012

2.     Wolumen i dynamika produkcji piwa w Bułgarii w latach 2005-11 (w tys. hl)

3.     Wartość i dynamika produkcji piwa w Bułgarii w latach 2005-11 (w tys. euro)

4.     Liderzy bułgarskiego rynku piwa (wg udziałów w rynku – w proc.)

5.     Wolumen i dynamika bułgarskiego rynku piwa w latach 2009-11 (w tys. hl)

6.     Spożycie piwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Bułgarii w latach 2008-11 (w l)

7.     Struktura bułgarskiego rynku piwa w podziale na podstawowe kanały  dystrybucji (w proc.)

8.     Struktura spożycia piwa w Bułgarii w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.     Wolumen i dynamika bułgarskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

10.   Wartość i dynamika bułgarskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

11.   Struktura geograficzna bułgarskiego importu piwa w 2012 r.

12.   Wolumen i dynamika bułgarskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

13.   Wartość i dynamika bułgarskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

14.  Struktura geograficzna bułgarskiego eksportu piwa w 2012 r. (w tys. euro i proc.)

15.  Ceny piwa w imporcie do Bułgarii w latach 2007-2012 (w euro/l)

16.  Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Bułgarii w 2012 r. (w euro/l)

17.  Przykłady cen piw w Bułgarii w zależności pojemności i rodzaju opakowania

 

Spis wykresów

1.     Zmiany PKB Bułgarii w latach 2008-2012

2.     Wolumen produkcji piwa w Bułgarii w latach 2005-11 (w tys. hl

3.     Wartość i dynamika produkcji piwa w Bułgarii w latach 2005-11 (w tys. euro)

4.     Liderzy bułgarskiego rynku piwa (wg udziałów w rynku – w proc.)

5.     Wolumen i dynamika bułgarskiego rynku piwa w latach 2009-11 (w tys. hl)

6.     Spożycie piwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Bułgarii w latach 2008-11 (w l)

7.     Struktura bułgarskiego rynku piwa w podziale na podstawowe kanały  dystrybucji (w proc.)

8.     Struktura spożycia piwa w Bułgarii w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.     Wolumen bułgarskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

10.   Wartość i dynamika bułgarskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

11.   Struktura geograficzna bułgarskiego importu piwa w 2012 r. (wg wolumenu importu)

12.   Wolumen bułgarskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

13.   Wartość bułgarskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

14.   Struktura geograficzna bułgarskiego importu piwa w 2012 r. (wg wolumenu importu)

15.    Ceny piwa w imporcie do Bułgarii w latach 2007-2012 (w euro/l)

16.    Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Bułgarii w 2012 r. (w euro/l)

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość