Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Zróżnicowane tendencje w światowej produkcji papieru

08.06.2015 | Autor: PBRZ | Branża: DRZEWNO-PAPIERNICZA | Kraj: ŚWIAT

Wstępne oceny dotyczące wolumenu produkcji papieru na świecie wskazują, że w ub.r. nastąpił 0,7 proc. wzrost. W wielu krajach i regionach odnotowano jednak utrwalenie tendencji spadkowej.

I tak, w państwach członkowskich Unii Europejskiej w tym czasie zarejestrowano w tym czasie spadek o 0,2 proc. W USA i Kanadzie redukcja wyniosła odpowiednio: 1,4 proc. i 0,7 proc., a w Korei Płd. i Brazylii – o 0,4 proc.

Z kolei najszybsze tempo wzrostu omawianych produktów pojawiło się w w Rosji (o 4,2 proc.), Indiach (o 3,9 proc.), Chinach (o 2,8 proc.) oraz w Japonii (o 1,1 proc.)

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość