Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Zniesienie ceł specjalnych na import samochodów do Ukrainy

22.09.2015 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: UKRAINA

Jak informuje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie,Międzyresortowa Komisja Ukrainy ds. Handlu Międzynarodowego 10 września 2015 r. uchwaliła decyzję o zniesieniu ceł specjalnych na importowane na Ukrainę samochody osobowe. Decyzja Komisji nabierze mocy prawnej z dniem 30 września 2015 r.

WPHI przypomina również, że 28 kwietnia 2012 r. Komisja Międzyresortowa Ukrainy ds. Handlu Międzynarodowego podjęła decyzję o wprowadzeniu ceł ochronnych na importowane na Ukrainę samochody osobowe niezależnie od kraju pochodzenia (w tym Polski).

Zakładała ona wprowadzenie na okres 3 lat ceł specjalnych na importowane w Ukrainę pojazdy klasyfikowane zgodnie z Ukraińską Klasyfikacją Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej pod kodami 8703 22 10 00 oraz 8703 23 19 10. W szczególności w przypadku samochodów o pojemności skokowej przekraczającej 1000 cm3, ale nieprzekraczającej 1500 cm3, cło ustalono na poziomie 6,46 proc., a w przypadku samochodów o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3, ale nieprzekraczającej 2200 cm3– 12,95 proc. Następnie w kwietniu 2014 r. cła te zostały obniżone odpowiednio do 2,14 proc. i 4,3 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość