Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Zastój w węgierskiej branży meblarskiej

22.10.2010 | Autor: PBRZ | Branża: MEBLARSKA | Kraj: WĘGRY

Pogorszenie koniunktury w węgierskim budownictwie znacząco wpłynęło na zmniejszenie sprzedaży w branży meblarskiej i sprzętu AGD tego kraju. Łącznie obroty w tych dwóch branżach zmniejszyły się w 2009 roku o 13,5 proc., a w I poł. 2010 roku -  o kolejne 6 proc. Tempo tego spadku sprzedaży było znacznie szybsze niż w handlu detalicznym ogółem. Sytuacja tych branż w przyszłym roku będzie w dużej mierze zależeć od zakresu zmian w podatkach, które rządząca partia chce wprowadzić, by zmniejszyć obciążenia podatkowe rodzin oraz jej zaangażowania we wspieranie budownictwa mieszkaniowego na początku 2011 roku.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość