Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Zapaść rosyjskiego przemysłu samochodowego

03.12.2014 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ROSJA

Produkcja samochodów osobowych w Rosji w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2014 r. wyniosła 1,4 mln szt. i była o 8,2 proc. mniejsza niż w tym samym okresie ub.r.

Jeszcze bardziej spadła w tym samym okresie produkcja samochodów ciężarowych i autobusów. Według najnowszych danych Rosstatu, od stycznia do października wytworzono w Rosji 127 tys. ciężarówek (o 24,2 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.). Z kolei produkcja autobusów zmniejszyła się 20,7 proc., do 34,1 tys. szt.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość