Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Zależność Europy od rosyjskiego gazu

10.10.2014 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: UE

Gaz pochodzący z Rosji zaspokaja ok. 1/3 europejskiego zapotrzebowania na to paliwo. Na tę średnią składa się bardzo różna zależność poszczególnych krajów rosyjskich dostaw. Największą, 100 proc. zależność mają kraje nadbałtyckie, Finlandia, Szwecja i Bułgaria.

Następne miejsca pod tym względem zajmują m.in.: Czechy – 80,5 proc., Słowacja – 63,3 proc., Słowenia – 57,4 proc., Grecja – 54,8 proc., Polska – 54,2 proc., Austria – 52,2 proc., Węgry – 49,5 proc., Belgia – 43,2 proc., Niemcy – 39,3 proc., Chorwacja – 37,1 proc., Rumunia – 24,2 proc., Francja – 17,2 proc. i Holandia – 5,8 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość