Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Za 10 lat indyjski rynek leków może być wart 100 mld USD

04.03.2016 | Autor: PBRZ | Branża: FARMACEUTYCZNA | Kraj: INDIE

Obecną wartość indyjskiego rynku farmaceutyków szacuje się na 20 mld USD rocznie, jednak w prawdziwy boom ma nadejść w najbliższych 5-10 latach. Według przewidywań, do 2020 r. ma ona rosnąć średnio o 20 rocznie, a więc w 2020 r. powinna osiągnąć poziom prawie 50 mld USD, a po kolejnych 5 latach – jeszcze podwoić się. W 2025 r. sprzedaż leków w Indiach może więc wynieść aż 100 mld USD.

Prognozy takie wiążą się przede wszystkim szybką urbanizacją kraju, wzrastającymi wydatkami na ochronę zdrowia, rosnącą liczbą ludności i zwiększającym się popytem na leki.

Warto wspomnieć, że w latach 2000-15 indyjski przemysł farmaceutyczny kapitał zagranicznych w postaci inwestycji bezpośrednich w wysokości przekraczającej 13 mld USD. Ta tendencja również powinna być kontynuowana.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość