Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wzrost zbiorów kukurydzy na Węgrzech

29.11.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: WĘGRY

Według wstępnych ocen, zbiory kukurydzy na Węgrzech w br. wyniosą 6,8 mln ton. Oznacza to zwyżkę o 0,1 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą.

Jeszcze bardziej, bo o ponad 2 mln ton, czyli o niemal 45 proc. wzrosła produkcja tego zboża w zestawieniu z rokiem poprzednim. Trzeba jednak pamiętać, że zbiory kukurydzy na Węgrzech w 2012 r. były wyjątkowo niskie z powodu suszy.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość