Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wzrost wolumenu eksportu mięsa i mleka z Białorusi

19.04.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BIAŁORUŚ

W pierwszym kwartale br. białoruski wolumen eksportu mięsa wzrósł o 20 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r., a wywóz produktów mlecznych za granicę zwiększył się w tym samym czasie o 18 proc.

W ujęciu wartościowym odnotowano jednak spadek eksportu omawianych wyrobów o 13 mln USD, do poziomu 471 mln USD. Był to skutek spadku cen eksportowanych produktów mięsnych i mlecznych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość