Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wzrost światowej sprzedaży samochodów na gaz ziemny

13.03.2014 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ŚWIAT

W ciągu 10 lat rynek lekkich pojazdów samochodowych napędzanych gazem ziemnym powiększy się prawie 2,3-krotnie: z 17,5 mln szt. w 2013 r. do 39,8 mln szt. w 2023 r. Według prognoz Navigant Research, w 2023 r. udział tego rodzaju samochodów w globalnym parku lekkich pojazdów wyniesie 2,6 proc.

Najsilniejszego wzrostu oczekuje się w krajach, w których już obecnie występuje relatywnie duży popyt na samochody zasilane gazem ziemnym, a więc np. w Indiach, Chinach, Tajlandii czy Brazylii.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość