Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wzrost światowej produkcji gazu ziemnego

12.01.2012 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: ŚWIAT

Według wstępnych jeszcze ocen, światowa produkcja gazu ziemnego w 2011 r. wzrosła o ok.3 proc. Najbardziej, o 4,5 proc., zwiększyło się wydobycie tego surowca w Ameryce Płn. Był to przede wszystkim efekt wzrostu eksploatacji gazu łupkowego zarówno w USA, jak i Kanadzie. Natomiast najgłębszy spadek produkcji odnotowano w Europie: o 8 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim.

Ameryka Płn. pozostała największym producentem gazu ziemnego mając 26-proc. udział w globalnym wydobyciu tego paliwa. Tuż za nią uplasowała się Wspólnota Niepodległych Państw, na którą przypadło 25 proc. światowej produkcji. Na trzecie miejsce wyszedł Bliski Wschód z udziałem 16 proc.

W 2011 r. o 2,8 proc. zwiększyły się udokumentowane światowe rezerwy gazu ziemnego. Osiągnęły one poziom 195,4 bln m³. Najbardziej, o 3,5 bln m³, wzrosły zasoby na Bliskim Wschodzie (w tym głównie w Iranie) oraz w WNP (o 1,4 bln m³).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość