Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wzrost sprzedaży farmaceutyków w Bułgarii

28.01.2013 | Autor: PBRZ | Branża: FARMACEUTYCZNA | Kraj: BUŁGARIA

Według IMS Health, w 2012 r. bułgarski rynek farmaceutyków powiększył się o 5 proc. Po raz pierwszy od 5 lat doszło do wzrostu (i to aż o 17 proc.) zakupów tych wyrobów przez bułgarskie szpitale. Stało się tak głównie w wyniku decentralizacji procedur zaopatrzenia w produkty medyczne. Na 2013 r. IMS Health prognozuje wzrost rynku farmaceutycznego w Bułgarii o kolejne 4 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość