Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wzrost produkcji piwa w Czechach

08.05.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: CZECHY

Według najnowszych danych Czeskiego Związku Browarów i Słodowni, w 2014 r. produkcja piwa wyniosła 19,65 mln hl i była o 2,3 proc. większa niż w roku poprzednim, ale nadal ustępowała poziomowi osiągniętemu w przedkryzysowym 2009 r.

Wzrost został osiągnięty głównie dzięki zwyżce eksportu, zarówno do krajów UE, jak i państw spoza tego ugrupowania. Spożycie w Czechach w przeliczeniu na 1 mieszkańca pozostało na niezmienionym poziomie 144 l. Wyraźnie natomiast, aż o 42 proc. zmniejszył się w ub.r. czeski import piwa, w tym głównie z Polski, Węgier i Słowacji.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość