Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wzrost produkcji piwa na Białorusi

20.01.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BIAŁORUŚ

W 2014 r. wolumen produkcji piwa na Białorusi wyniósł 4346 tys. hl, co oznaczało wzrost o 2,2 proc, w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

Lwia część produkcji (77,5 proc.) przypadła na piwo sprzedawane w butelkach PET. Udział tego napoju w opakowaniach szklanych wyniósł 13,4 proc., w beczkach – 6,8 proc., a w puszkach aluminiowych – 1,3 proc.

Na rynek wewnętrzny trafiło w omawianym okresie ponad 3500 tys. hl piwa, a na eksport – blisko 800 tys. hl.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość