Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wzrost produkcji eksportu kawy w Kolumbii

16.10.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: KOLUMBIA

W ciągu pierwszych 8 miesięcy br. produkcja kawy w Kolumbii wyniosła 9 mln worków, co oznacza, że była o 13 proc. większa niż w tym samym okresie ub.r. Tegorocznym celem tego drugiego na świecie producenta kawy gatunku arabica jest dostarczenie na rynek 12,5-13 mln worków tej używki.

Według krajowej federacji producentów kawy (Fedcafé), wspomniany wzrost produkcji kawy w Kolumbii jest rezultatem realizacji programów modernizacyjnych w branży. Od 2008 r. posadzono 3,4 mln nowych drzew kawowych na powierzchni 657 ha oraz podjęto skuteczną walkę z epidemią rdzy kawowej.

Mimo to problemem pozostają stosunkowo niskie plony: w Kolumbii z 1 ha upraw zbiera się przeciętnie 846 kg kawy rocznie, podczas gdy w Gwatemali – 1009 kg, w Brazylii – 1421 kg, a w Wietnamie – nawet 2499 kg.

Ostatni rok był czwartym kolejnym okresem wzrostu eksportu kolumbijskiej kawy – wynika z najnowszych danych Międzynarodowej Organizacji Kawowej. Dało to temu krajowi trzecie miejsce na świecie, po Brazylii i Wietnamie.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość