Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wzrost produkcji budowlanej w Rosji

26.09.2011 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: ROSJA

Według najnowszych danych Federalnej Służby Statystyki Państwowej (Rosstat), w ciągu pierwszych 8 miesięcy 2011 r. wartość robót budowlanych w Rosji wzrosła o 6,2 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim i wyniosła 2687,9 mld RUR.

Warto wspomnieć, ze w 2010 r. w Rosji oddano do użytku 714,1 tys. mieszkań (o 1,8 proc. więcej niż w roku poprzednim) o łącznej powierzchni 58,1 mln m². Średnia powierzchnia nowo wybudowanych w ub.r. mieszkań w Rosji wyniosła nieco ponad 80 m²

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość