Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wzrost produkcji autobusów, ciężarówek i motocykli w Czechach

30.12.2015 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: CZECHY

Według czeskiego dziennika gospodarczego, Hospodářské noviny, w okresie pierwszych 10 miesięcy 2015 r. produkcja autobusów w tym kraju zwiększyła się o 22 proc. i wyniosła 3650 szt. Wytwórczość ciężarówek (Tatra) w tym samym czasie wzrosła o 5 proc., do 722 szt., a motocykli (Java) – aż o 50 proc. do 1509 szt.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość