Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wzrost eksportu win z Bułgarii

03.12.2010 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BUŁGARIA

Według najnowszych ocen, w 2010 r. Bułgaria zwiększy eksport wina o 10 proc. W pierwszej połowie tego roku wolumen sprzedaży tego artykułu za granicę wyniósł 20,6 mln litrów wobec 16 mln l. w tym samym okresie roku poprzedniego.

Największym zagranicznym rynkiem zbytu na bułgarskie wina jest Rosja. Na drugim miejscu znajduje się Polska, a na kolejnych: Niemcy i kraje skandynawskie.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość