Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wolniejsze obroty produktami mlecznymi w skali świata

11.12.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

Według najnowszej prognozy FAO, po raz pierwszy od 10 lat nastąpi w br. spadek obrotów produktami mlecznymi w skali globalnej. Wartość tego rynku ma zmniejszyć się o 1,7 proc. i wynieść 71,3 mln ton w przeliczeniu na ekwiwalent mleka.

W największym stopniu do tego spadku przyczyni się redukcja importu omawianych wyrobów przez Chiny i Rosję, oraz trudności ze zwiększaniem eksportu przez USA w związku z aprecjacją dolara.

Międzynarodowy handel mlekiem w proszku zmniejszy się w br. o 5,5 proc. (do 2,45 mln ton), masła – o 5,6 proc. (do 921 tys. ton) a sera – pozostanie na niezmienionym poziomie – 2,41 mln ton.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość