Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Włoski eksport maszyn

22.07.2016 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: WŁOCHY

W 2015 r. wartość eksportu włoskiego przemysłu maszynowego wzrosła o 2 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim i wyniosła 26 mld euro.

Ponad 40 proc. tego wywozu trafia do pozostałych krajów Unii Europejskiej, jednak największym odbiorcą włoskich maszyn są Stany Zjednoczone, a na kolejnych miejscach znajdują się: Niemcy, Francja i Wielka Brytania.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość