Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Włoska branża maszyn do tworzyw sztucznych i gumy

22.08.2013 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: WŁOCHY

Włoskie zrzeszenie producentów maszyn i form do tworzyw sztucznych i gumy(Assocomaplast) szacuje, że wartość produkcji w tym sektorze tamtejszego przemysłu w 2012 r. wyniosła 4,2 mld euro. Eksport sięgnął 2,6 mld euro i był o prawie 10 proc. większy niż rok wcześniej.

Głównymi rynkami zbytu na włoskie maszyny i formy do tworzyw sztucznych i gumy są pozostałe kraje Unii Europejskiej. Przypada na nie ok. 60 proc. obrotów włoskich przedsiębiorstw tej branży. Na drugim miejscu znajduje się Ameryka Płn. z udziałem 18 proc. Natomiast najszybciej rośnie eksport do Rosji (zwyżka w ub.r. o 26 proc.)

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość