Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Węgierski sektor motoryzacyjny na fali wznoszącej

19.05.2015 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: WĘGRY

W latach 2014-15 w węgierskim sektorze motoryzacyjnym w trakcie realizacji było ok. 20 przedsięwzięć inwestycyjnych na łączną kwotę 584 mld HUF, czyli 1,9 mld euro. Realizacja tych projektów stworzy 6,7 tys. miejsc pracy, a także spowoduje dalszy wzrost udziału tego przemysłu w gospodarce narodowej.

 

Jak wynika z najnowszych dostępnych danych, w 2014 r. wartość produkcji przemysłu motoryzacyjnego na Węgrzech wyniosła 6651 mld HUF (21,5 mld euro) i była aż o 23 proc. większa niż w roku poprzednim. Ocenia się, że udział eksport samochodów oraz części i akcesoriów do nich ma już 25 proc. udział w całkowitym wywozie towarów z tego kraju. O orientacji na eksport tego sektora jeszcze bardziej świadczy fakt, że 93 proc. krajowej produkcji trafia na rynki zagraniczne, głównie do Niemiec.

 

Jedną z największych realizowanych obecnie inwestycji jest budowa zakładu produkcji opon w Gyongyoshalasz przez grupę Apollo Tyres, zajmującą 16.miejsce na świecie w skali świata wśród czołowych firm tej branży. Wartość tej inwestycji szacuje na prawie 150 mld HUF (ponad 470 mln euro). Na drugim miejscu należałoby umieścić Hankook Tire Magyarorszag, również wytwarzającą opony. Koszt tego projektu to prawie 100 mld HUF (ponad 310 mln euro).

 

Światowy lider w produkcji poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa, szwedzki Autoliv, ogłosił zamiar zbudowania w węgierskim Sopronkövesd nowego zakładu w tym kraju za kwotę 11 mld HUF (36,6 mln euro). Wyraźniewzmocniłoby to pozycję tej spółki w całym regionie. Warto wspomnieć, że w 2014 r. obroty Autoliv na rynku węgierskim wyniosły 8310 mln HUF (26 mln euro).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość