Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Ważna zmiana na światowym rynku samochodów

30.12.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ŚWIAT

Jeszcze 10 lat temu udział krajów rozwijających się w światowym rynku samochodów nie przekraczał 20 proc. Jednak od tego czasu popyt na auta w tych państwach rósł bardzo szybko, a w zestawieniu ze stagnacją sprzedaży na rynkach wielu krajów rozwiniętych (albo spadku, jak w przypadku Japonii w 2011 r.) doprowadziło to do sytuacji, ze na kraje rozwijające się przypada obecnie prawie połowa światowej sprzedaży samochodów.

Według ocen kanadyjskiego Scotiabanku, w roku przyszłym – po raz pierwszych w historii – udział krajów rozwijających w globalnej sprzedaży samochodów przekroczy 50 proc. Sprzedaż ta powinna wzrosnąć w tych krajach w 2012 r. o 7 proc. Natomiast najsłabszym ogniwem światowego rynku samochodowego w przyszłym roku będzie Europa, a zwłaszcza kraje basenu Morza Śródziemnego.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość