Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

W Rosji rośnie konsumpcja mleka i jego przetworów

14.07.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ROSJA

Spożycie mleka w Rosji wzrosło nawet w okresie ostatniego kryzysu gospodarczego. Produkt ten wciąż zalicza się w tym kraju do artykułów pierwszej potrzeby. Znaczący popyt nań zgłaszają praktycznie wszystkie grupy społeczne i wiekowe. W 2010 r. wielkość rosyjskiego rynku mleka szacowano na 3,3 mld litrów, z czego 2,7 mld l przypadło na mleko świeże. Sprzedaż mleka świeżego wzrosła w 2010 r. aż o 21 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim. Wolumen sprzedaży jogurtu zwiększył się w tym samym czasie o 20 proc., a kefiru – o 14 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość