Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

W Korei Płd. rośnie zapotrzebowanie na pszenicę

01.02.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: KOREA PŁD

Mieszkańcy Korei Płd. konsumują mniej ryżu, a coraz więcej produktów pszennych. W 2014 r. spożycie mąki pszennej w przeliczeniu na osobę w tym kraju wyniosło 33,6 kg wobec 31,4 kg 5 lat wcześniej.

Równocześnie spożycie ryżu spadło w 2014 r. do rekordowo niskiego poziomu 65 kg. Tendencje te są pochodną coraz powszechniejszej w Korei Płd. mody na zachodnią dietę.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość